Dominikana - Punta Cana

cijena od
2.640
BAM ,00
trajanje
11 dana
Prijavi se Upit
Upit


Letovanje u Dominikanskoj republici, u ljetovalištu Punta Cana po najnižim cijenama

Vodimo Vas u zemlju palmi, kokosa, najlepših pješčanih plaža... Ova egzotična destinacija ili biser Kariba, kako je još i popularno nazivaju, je pravi izbor za Vas, bilo da želite dobru zabavu ili romantičan odmor za dvoje.

U pitanju je individualno putovanje koje kreiramo po Vašoj želji, a primjere ponuda možete pogledati na našem sajtu u okviru putovanja u Dominikanu.

Krenite sa nama u avanturu iz snova i posjetite neke od najljepših plaža na svijetu!


Ruta
Beograd
Punta Cana
Beograd

Prijevoz
Avion
Smještaj
Hotel
Organizator
Jungle Travel d.o.o. Beograd, Srbija
Destinacije
Dominikanska Republika
Vrste putovanja
Ljetovanja
Kod putovanja
DO1
Zahtjevnost
Pogodno za djecu
Da

Plan i program

Dolazak na aerodrom „Nikola Tesla“ dva sata prije leta. Let iz Beograda za Punta Canu sa presjedanjem u Parizu. Dolazak u Punta Canu u večernjim satima i smještaj u hotel.

Prevoz

 • Aviokarta sa svim taksama sa svim taksama na relaciji Beograd - Punta Cana sa presjedanjem

Smještaj

Hotel Whala!Bavaro ili VIK hotel Arena Blanca ili Be Live Collection Punta Cana ili Barcelo Bavaro Palace 1 noć

Mjesto

 • Beograd
 • Punta Cana

Hrana

 • All inclusive × 1

Boravak u izabranom hotelu na bazi all inclusive usluge. Dani za odmaranje i uživanje na najljepšim svjetskim plažama sa bijelim pijeskom okruženih palmama i koralnim grebenom. Individualno možete organizovati brojne izlete i druge aktivnosti.

Smještaj

Hotel Whala!Bavaro ili VIK hotel Arena Blanca ili Be Live Collection Punta Cana ili Barcelo Bavaro Palace 7 noći

Mjesto

 • Punta Cana

Hrana

 • All inclusive × 10

Napuštanje smještaja i let za Beograd. Kraj putovanja.

Prevoz

 • Aviokarta sa svim taksama sa svim taksama na relaciji Punta Cana - Beograd sa presjedanjem

Mjesto

 • Punta Cana
 • Beograd

Polasci i cijene

Trenutno nema polazaka za ovo putovanje.

Šta je uključeno

Smještaj

Hotel Whala!Bavaro Primjer ili VIK hotel Arena Blanca Primjer ili Be Live Collection Punta Cana Primjer ili Barcelo Bavaro Palace Primjer 8 noći

Prevoz

 • Aviokarta sa svim taksama sa svim taksama na relaciji Beograd - Punta Cana sa presjedanjem
 • Aviokarta sa svim taksama sa svim taksama na relaciji Punta Cana - Beograd sa presjedanjem

Hrana

11 × All inclusive

Nije uključeno u cijenu

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Polica osiguranja od otkaza putovanja (može se uzeti u agenciji prilikom prijave)
 • Predstavnik na destinaciji

Smještaj

Hotel Whala!Bavaro

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju
Ovo je primjer smještaja koji možete očekivati. Stvaran smještaj može biti drugačiji, ali sličan u onome što nudi.

Hotel Whala!Bavaro je turističko odmaralište u Punta Cani smješten na samo par koraka od popularne Plaje Bavaro, duge 50 km i okružene Karibima. Od svih hotela u Punta Cani, ovaj hotel se nalazi najbliže plaži. Sastoji se od nekoliko živopisnih zgrada okruženih vrtovima i terasama sa bazenima.

Web stranica https://www.whalabavaro.com/en/

VIK hotel Arena Blanca

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju
Ovo je primjer smještaja koji možete očekivati. Stvaran smještaj može biti drugačiji, ali sličan u onome što nudi.

Okruženo palmama duž plaže Bavaro, ovo opušeno all inclusive odmaralište sa pogledom na Atlanski okean nalazi se na 27 km od aerodroma u Punta Cani. Sadrži veliki bazen na otvorenom, kasino u okviru objekta i četiri restorana. Klimatizovane sobe u hotelu sadrže balkon ili terasu, frižider i kablovsku televiziju, a sef je uz doplatu.

Web stranica http://www.vikpuntacana.com/

Be Live Collection Punta Cana

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju
Ovo je primjer smještaja koji možete očekivati. Stvaran smještaj može biti drugačiji, ali sličan u onome što nudi.

Hotel Be Live Collection nalazi se na prvoj liniji do plaže Atlantic u mjestu Kabeza de Toro, zaštićen koralnim grebenom i okružen tropskim vrtom. Nalazi se na 20 minuta od aerodroma u Punta Cani. Sobe u hotelu uključuju klima uređaj, kablovsku televiziju i mini-bar, a sef se dodatno doplaćuje. Ovo all inclusive odmaralište nudi i sobe sa direktnim izlaskom na bazen ili plažu. Sadrži 9 bazena, od kojih 2 pripadaju paketima za odrasle i Better together.

Web stranica https://www.belivehotels.com/en/hotels-punta-cana/be-live-collection-punta-cana/

Barcelo Bavaro Palace

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju
Ovo je primjer smještaja koji možete očekivati. Stvaran smještaj može biti drugačiji, ali sličan u onome što nudi.

Hotel Barcelo Bavaro Palace je jedan od najboljih hotel u Punta Cani. Dizajniran je za putnike koje vole neprestano sunce, zvuk karipskog povjetarca i ljepotu mora okruženog koralnim grebenom i kristalno čistom vodom.  Smješten je duž jedne od 10 najljepših plaža na svijetu.

Web stranica https://www.barcelo.com/en-ww/barcelo-bavaro-palace/

Prijevoz

Avion

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju

Putnički avion (linijski putnički avion ili komercijalni transportni avion) veliki je avion prvenstveno namijenjen komercijalnom prevozu putnika i tereta.

Lokalni transfer

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju

Kombi prevoz je prevozno sredstvo za manje grupe putnika, najčešće do 15 ljudi.

Korisne informacije

Ovdje ćete naći korisne informacije o destinaciji, kao i neke savjete za ovo putovanje.

Važne napomene

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove napomene. Smatramo vrlo važnim da naši putnici budu dobro informirani, što omogućuje manje nesporazuma tijekom putovanja te ugodno iskustvo.

Za nosioce BH pasoša viza NIJE potrebna za ulazak u Dominikansku Republiku! 

U pitanju su individualna putovanja.

Datumi polazaka nisu definisani.

Dužina boravka data u ponudi je prijedlog i može se modifikovati prema željama i potrebama putnika.

U ponudi agencije su hoteli svih kategorija i na različitim lokacijama, te se na zahtjev putnika može proširiti lista predloženih hotela, što može uticati na cijenu

Avio karte i hoteli se nalaze u slobodnoj prodaji, nije izvršena ni jedna rezervacija te je predlog putovanja pravljen prema trenutnoj raspoloživosti. U trenutku rezervacije može doći do modifikacije cijene u skladu sa trenutnom raspoloživošću klasa na letu i mjestima u hotelu.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.