Pakistan

Pakistan

Ukoliko biste voljeli da posjetite neobičnu destinaciju južne Azije putovanje za Vas je svakako Pakistan.

Nesvakidašnja zemlja Azije preko čijeg sjevernog dijela se pruža planinski vijenac Himalaji sa nekim od najviših vrhova na svijetu. Centralni dijelovi Pakistana obuhvataju veliku raznolikost pejzaža, komplekse nepreglednih dolina i veoma neravnomjernog terena. Sadrži dosta lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a, a interesantno je i da kroz Pakistan prolazi dio drevnog puta svile, kao i prevoja Hajber, čuvenog prolaza koji je imao veliki spoljašnji uticaj na inače izolovan potkontinent.

Što se samog života u Pakistanu tiče, karakteristično je da je veoma razvijena poljoprivreda, ali u sopstvene potrebe. Kod loklanog stanovništva je običaj da Vas ponudi čajem sa mlijekom, ali će Vam umjesto šećera dodati malo soli. Što se tiče mesa, ponekad love patke, koje leteći iz Sibira u Indiju, zalutaju u dolinama Himalaja.

Kada se spoji zemlja kao što je Pakistan i nasmijano pleme Jungle tribe-a dobija se savršena kombinacija! Krenite sa nama u novu neobičnu avanturu na jug Azije!

Putovanja

Prijevoz

Avion

Avion
Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju

Putnički avion (linijski putnički avion ili komercijalni transportni avion) veliki je avion prvenstveno namijenjen komercijalnom prevozu putnika i tereta.

Lokalni transfer

Lokalni transfer
Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju

Kombi prevoz je prevozno sredstvo za manje grupe putnika, najčešće do 15 ljudi.