Politika privatnosti

Jungle Travel d.o.o. Sarajevo zadržava pravo prikupljati određene lične podatke prilikom pretraživanja nekih internet-stranica ovog portala da bi ispunio Vaše zahtjeve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama bit će provedeno u skladu s ovim pravilima o privatnosti, kao i važećim propisima zaštite podataka o ličnosti.

Uopće

Jungle Travel d.o.o. Sarajevo vrlo ozbiljno shvata privatnost Vaših podataka. Naša politika privatnosti osmišljena je tako da Vas obavijesti o našoj praksi prikupljanja, korištenja i otkrivanja podataka koje dostavite preko internet-stranice www.jungletribe.com/ba i drugih partnerskih stranica ("Stranica").

Ako koristite ovu Stranicu to znači da pristajete da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu s ovom politikom privatnosti i da ste saglasni s njenim obavezujućim karakterom.

Kako prikupljamo podatke

Ovo su informacije ili podaci o ličnoti (informacije koje Vas identificiraju) koje možemo prikupljati i obrađivati:

Vaši odgovori na sve upitnike i ankete koje možemo koristiti za potrebe istraživanja;

Podaci o Vašim posjetima stranici i resursima kojima pristupate;

Podaci koje ostavljate kada prijavljujete problem sa stranicom.

Ove informacije prikupljamo samo kada nam ih odlučite dostaviti. Niste nam dužni dostaviti nikakve lične podatke i to neće utjecati na mogućnost korištenja Stranice.

Informacije se, također, prikupljaju i onda kada ih Vi aktivno ne dostavite, tj. pomoću različitih tehnologija i metoda kao što su IP adrese i kolačići ("cookies"). Na ovaj način ne prikupljaju se, niti se čuvaju lični podaci.

IP adresa je broj koji je Davatelj internetske usluge dodijelio Vašem računaru, tako da možete pristupiti internetu. Generalno se smatra da to nije podatak o ličnosti, jer preko IP adrese najviše može se doći samo do Davatelja internetske usluge ili velike kompanije ili organizacije koja osigurava Vaš pristup internetu (kao što je npr. poslodavac, ako ste na radnom mjestu).

Vašu IP adresu koristimo da dijagnosticiramo probleme sa našim poslužiteljem, prijavimo informacije koje nisu lične, utvrdimo najbrži put za usmjeravanje Vašeg računara do našeg portala, i da vodimo i unapređujemo stranicu.

Korištenje podataka

Prikupljene informacije o Vama koristimo na sljedeći način:

Da osiguramo da sadržaj stranice bude prikazan na najučinkovitiji način i za Vas i za Vaš računar i da prilagodimo stranicu Vašim potrebama;

kao pomoć za generalno unapređenje stranice;

da ispunjavamo i upravljamo svim obavezama koje nastanu na temelju bilo kojeg sporazuma zaključenog između Vas i nas;

da Vam omogućimo sudjelovanje u interaktivnim značajkama stranice i drugim uslugama;

da Vas kontaktiramo i obavještavamo o izmjenama stranice ili uslugama koje nudimo (osim ako ste naglasili da to ne želite);

da analiziramo kako korisnici koriste stranice i za interne potrebe u području marketinga i istraživanja.

Vaše podatke nećemo preprodavati trećim osobama, niti ih koristiti za marketing trećih osoba.

Razmjena podataka

Nijedan podatak koji dostavite preko stranice nećemo otkriti trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

Kao dio našeg postupka rezervisanja i u cilju pružanja naših usluga, podaci se mogu dati trećoj osobi koja sudjeluje u pružanju usluge;

ako smo dužni otkriti ili podijeliti Vaše lične podatke kako bismo ispunili svoju zakonsku obavezu (npr. ako za to dobijemo sudski nalog ili za potrebe sprečavanja prevare ili druge kriminalne radnje);

da bismo ispunili bilo koji uslov korištenja koji vrijedi za bilo koju stranicu, ili da bismo ispunili bilo koji drugi uslov ili sporazum koji vrijedi za naše usluge;

možemo prenijeti Vaše lične podatke trećim osobama u sklopu prodaje jednog dijela ili čitave kompanije i imovine bilo kojem trećem licu ili u sklopu bilo kakvog restrukturiranja ili reorganizacije, ali ćemo pri tom poduzeti sve korake kako bismo osigurali da Vaša prava na privatnost budu i dalje zaštićena;

za zaštitu prava, imovine ili sigurnosti kompanije Jungle Travel d.o.o. Sarajevo, korisnika stranice, ili bilo koje treće osobe. To uključuje razmjenu podataka sa drugim kompanijama i organizacijama u cilju zaštite od prevare.

Pored svega prethodno navedenog, nećemo otkrivati nikakve lične podatke osim ako nam za to ne date dozvolu.

Kolačići

“Cookie” ili “kolačić“ je tekstualna datoteka koju stvara internet-stranica i koja se postavlja na Vaš računar i sadrži informacije o Vašim aktivnostima na internetu. Informacije u kolačiću ne sadrže podatke za ličnu identifikaciju koje dostavljate našim stranicama.

Na stranici, kolačiće koristimo za praćenje kretanja korisnika kroz stranice, što nam omogućava poboljšanje naših usluga na temelju podataka o korištenju. Kolačiće, također, koristimo kada se prijavite na neku od naših online usluga da bismo Vam omogućili da ostanete prijavljeni na njoj. Kolačić Vam pomaže da na najbolji način iskoristite stranice, a nama pomaže da Vam pružimo prilagođenu uslugu.

Onog trenutka kada isključite pretraživač, prestaje i naš pristup kolačiću. Osim toga, imate mogućnost prihvatiti ili odbiti korištenje kolačića. Većina internet-preglednika automatski prihvata kolačiće, ali, ako to ne želite, promjenom postavki možete mu omogućiti korisnički pristup blokiranju. Za promjenu postavki u svom pretraživaču, idite u napredne postavke.

Da bismo koristili kolačiće, potrebna nam je Vaša suglasnost. [Na početnoj stranici internet-stranice nalazi se jasno obavijest o kolačićima.] Ako nastavite koristiti stranicu nakon što ste vidjeli tu obavijest, zaključujemo da pristajete da koristimo gore opisane kolačiće.

Ako odlučite ne prihvatiti kolačiće, to neće utjecati na Vaš pristup većini informacija koje postoje na stranici. Međutim, neke usluge ili funkcionalnosti Stranice neće biti u potpunosti dostupne.

Pristup podacima o ličnosti i njihova izmjena

Poduzet ćemo sve razumne korake u skladu s našim zakonskim obavezama da ažuriramo ili ispravimo podatke za identifikaciju ličnosti koje posjedujemo, a koje dostavite preko ove stranice.

Zakon Vam daje pravo na pristup informacijama koje postoje o Vama. Vaše pravo na pristup može se ostvariti u skladu sa zakonom. Svaki zahtjev za pristup može se naplatiti 15 KM kako bi se pokrili troškovi koje imamo kada Vam dajemo podatke o Vama koje čuvamo. Ako želite vidjeti pojedinosti bilo kojeg podatka o ličnosti o Vama koji čuvamo, molimo Vas da nas kontaktirate preko naše stranice za kontakt.

Preduzimamo sve odgovarajuće korake da zaštitimo Vaše podatke o identifikaciji ličnosti dok ih prenosite od računara do naše stranice, kao i da ih zaštitimo od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja. Da bismo sačuvali Vaše podatke, koristimo vodeće tehnologije i softvere za šifriranje podataka, i primjenjujemo stroge sigurnosne standarde za sprečavanje svih neovlaštenih pristupa tim podacima.

Ako koristite lozinku, korisničko ime ili druge posebne pristupne šifre na ovoj stranici, odgovorni ste i za preduzimanje razumnih koraka za njihovu zaštitu.

Druge internet-stranice

Na ovoj stranici nalaze se veze i reference za druge internet-stranice. Ne zaboravite da ova politika zaštite privatnosti i podataka o ličnosti ne vrijedi za te stranice.

Mi ne možemo odgovarati za politike i prakse zaštite privatnosti stranica kojima ne upravljamo, čak i ako im pristupate preko naše stranice. Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate politiku zaštite privatnosti svake stranice koju posjetite i kontaktirate vlasnika ili operatera ako imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja.

Prenos Vaših podataka izvan Evrope

Kao dio usluga ponuđenih preko stranice, podaci koje nam dajete mogu se prenijeti i čuvati u zemljama izvan Evropske zajednice (EU). Naprimjer, u slučaju da se bilo koji od naših poslužitelja s vremena na vrijeme nalazi u nekoj zemlji izvan EU ili da se neki od naših pružatelja usluga nalazi u zemlji izvan EU. Osim toga, podatke možemo razmijeniti sa drugim ekvivalentnim nacionalnim tijelima, koja se nalaze u zemljama širom svijeta. Može se dogoditi da te zemlje nemaju slične zakone o zaštiti podataka o ličnosti kao i Bosna i Hercegovina. Ako na takav način prenosimo Vaše podatke izvan EU, preduzet ćemo sve korake da osiguramo da Vaša prava privatnosti i dalje budu zaštićena kao što je navedeno u ovoj politici o zaštiti privatnosti.

Ako koristite stranicu dok ste izvan EU, Vaši podaci mogu se prenijeti izvan EU kako bismo Vam pružili te usluge.

Kada nam dostavljate svoje osobne podatke, saglasni ste s tim da se mogu prenositi, pohranjivati ili obrađivati izvan EU na gore opisan način.

Napomena o izmjenama u našoj politici o zaštiti privatnosti

Sve informacije o bilo kakvim izmjenama u našoj politici o zaštiti privatnosti postavit ćemo na stranicu kako bismo osigurali da uvijek budete u toku s informacijama koje prikupljamo, kako ih koristimo i u kojim prilikama ih, ako je primjenjivo, razmjenjujemo s drugim stranama.