Maldivi akcija iz Sarajeva

cijena od
2.570
BAM ,00
sada od
1.780
BAM ,00
trajanje
8 dana
Prijavi se Upit
Upit

Spremite se za nezaboravno putovanje na Maldive po nestvarnoj cijeni u ovoj jedinstvenoj akciji koja vrijedi samo za prijave do 31.05.2023.

Maldivi su najmanja Azijska zemlja, kako po površini tako i po broju stanovnika. Nalaze se u Indijskom okeanu i sastoje se od 1.200 manjih i većih ostrva od kojih je samo oko 200 ostrva naseljeno. Svako ostrvo predstavlja posebnu priču i sve je podređeno uživanju.  

Glavni i najveci grad Republike je Male sa preko sto hiljada stanovnika i nalazi se na sjevernom obodu Atola Male, tačnije na Kaafu Atolu. Toplo i čisto more uz najljepše plaže, netaknutu prirodu i povoljnu klimu pružaju odlične uslove za nezaboravan odmor.  

Požurite i rezervišite ovo individualno putovanje na Maldive na pravi način, prepustite se lokalnom načinu života, uživajte u egzotičnoj hrani i upoznajte novu kulturu. Čekamo Vas!


Ruta
Sarajevo
Dubai
Male
Maafushi
Male
Dubai
Sarajevo

Prijevoz
Avion, Lokalni transfer
Smještaj
Hotel
Organizator
Jungle Travel d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Destinacije
Azija, Maldivi
Grupna putovanja
Daleke destinacije, Ljetovanja
Kod putovanja
MV77
Zahtjevnost
Pogodno za djecu
Da
Veličina grupe
Min 10 , Max 15 ,

Plan i program

Okupljanje na međunarodnom aerodromu u Sarajevu dva sata prije leta. Priče o egzotičnom krajevima i smješkanje dok čekate na let. Idete na istok u susret Indijskom okeanu. Let iz Sarajeva za Dubai u poslijepodnevnim satima. Dolazak u Dubai i zatim konekcija na let za Male. 

Prevoz

 • Aviokarta sa svim taksama na relaciji Sarajevo - Dubai, u ekonomskoj klasi sa 20 kg čekiranog prtljaga i 7 kg ručnog prtljaga

Mjesto

 • Sarajevo
 • Dubai

Polazak za Male u večernjim satima. Dolazak na aerodrom u Male u jutarnjim satima po lokalnom vremenu. Male, glavni grad Maldiva, koji predstavlja moderno lice Maldiva. Šareno obojene zgrade i tirkizno more svuda oko vas su klasična slika Male-a koju ćete zapamtiti. Grad prepun kafića, restorana, prodavnica i pijaca. Transfer brodom do ostrva Maafushi. Popodnevni ulazak u sobe. Noćenje.

Prevoz

 • Aviokarta sa svim taksama na relaciji Dubai - Male, u ekonomskoj klasi sa 20 kg čekiranog prtljaga i 7 kg ručnog prtljaga
 • Transfer od aerodroma do smještaja

Smještaj

Arena Beach 1 noć

Mjesto

 • Male
 • Maafushi

Hrana

 • Polupansion × 1
 • Puni pansion × 1

Slobodni dani za uživanje na prelijepim plažama Maafushija istraživanja lokalnog ostrva ili mogućnost organizovanja nekih od adrenalinskih aktivnosti, poput ronjenja ili obilaska nekih od obližnjih resorta. 4 Noćenja.

Smještaj

Arena Beach 4 noći

Mjesto

 • Maafushi

Hrana

 • Doručak × 4
 • Polupansion × 4
 • Puni pansion × 4

Napuštanje smještaja. Poslednji dan nam ostaje da dokupimo još po neki suvenir, popijemo još po neki koktel i pripremimo se za put. Opraštanje od ovog magičnog ostrva. Transfer brodom do Malea. Let iz Malea za Dubai u večernjim satima. 

Prevoz

 • Transfer od smještaja do aerodroma
 • Aviokarta sa svim taksama na relaciji Male - Dubai, u ekonomskoj klasi sa 20 kg čekiranog prtljaga i 7 kg ručnog prtljaga

Mjesto

 • Maafushi
 • Male

Hrana

 • Doručak × 1

Dolazak u Dubai u jutarnjim satima po lokalnom vremenu. Konekcija na let i let za Sarajevo u poslijepodnevnim satima. Dolazak u Sarajevo. Kraj putovanja.

Prevoz

 • Aviokarta sa svim taksama na relaciji Dubai - Sarajevo, u ekonomskoj klasi sa 20 kg čekiranog prtljaga i 7 kg ručnog prtljaga

Mjesto

 • Dubai
 • Sarajevo

Polasci i cijene

Trenutno nema polazaka za ovo putovanje.

Šta je uključeno

Smještaj

Arena Beach Primjer 5 noći

Prevoz

 • Aviokarta sa svim taksama na relaciji Sarajevo - Dubai, u ekonomskoj klasi sa 20 kg čekiranog prtljaga i 7 kg ručnog prtljaga
 • Aviokarta sa svim taksama na relaciji Dubai - Male, u ekonomskoj klasi sa 20 kg čekiranog prtljaga i 7 kg ručnog prtljaga
 • Transfer od aerodroma do smještaja
 • Transfer od smještaja do aerodroma
 • Aviokarta sa svim taksama na relaciji Male - Dubai, u ekonomskoj klasi sa 20 kg čekiranog prtljaga i 7 kg ručnog prtljaga
 • Aviokarta sa svim taksama na relaciji Dubai - Sarajevo, u ekonomskoj klasi sa 20 kg čekiranog prtljaga i 7 kg ručnog prtljaga

Hrana

5 × Polupansion , 5 × Puni pansion , 5 × Doručak

Ostalo

 • Kompletnu organizaciju putovanja
 • Sve transfere prema planu i programu puta

Nije uključeno u cijenu

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Doplata za sobu sa pogledom na more

Smještaj

Arena Beach

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju
Ovo je primjer smještaja koji možete očekivati. Stvaran smještaj može biti drugačiji, ali sličan u onome što nudi.

Hotel Arena Beach 4* smješten je uz obalu otoka Maafushi, a nudi moderan i miran smještaj i besplatni Wi-Fi u cijelom objektu te u sobama. U okviru objekta gosti mogu uživati u vodenim sportovima poput ronjenja, ronjenja s maskom i disalicom te jedrenja na dasci. 

Sve elegantno namještene hotelske sobe uključuju klima-uređaj, sef, električno kuhalo, ormar i TV ravnog ekrana s kablovskim/satelitskim programima. U hotelu se gosti mogu opustiti u zajedničkoj hidromasažnoj kadi ili na ležaljkama na krovu. Na recepciji otvorenoj 24 sata dostupno je skladište prtljage, a ljubazno osoblje gostima može pružiti uslugu prodaje karata ili može dogovoriti obilaske.

* Tačan naziv smještaja biće potvrđen najkasnije do 30 dana pred put.

Web stranica https://www.arenabeachmaldives.com/

Adresa Ziyaaraiy Magu
Maafushi 08090
Maldives

Ostali polasci za Maldivi

Korisne informacije

Ovdje ćete naći korisne informacije o destinaciji, kao i neke savjete za ovo putovanje.

Važne napomene

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove napomene. Smatramo vrlo važnim da naši putnici budu dobro informirani, što omogućuje manje nesporazuma tijekom putovanja te ugodno iskustvo.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL d.o.o Sarajevo sa licencom 07-02-22-9594/19.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik provjeri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu uslijed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPĆIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.