Honeymoon

Honeymoon

Zamislite vaš idealni medeni mjesec i mi ćemo vam pomoći da san postane stvarnost.

Putovanje vaših snova povjerite nama!

Izaberite TAJLAND, MALDIVE, MEKSIKO, KUBU, BALI, ZANZIBAR, PARIZ, BARCELONU, SANTORINI, ISTANBUL...

Individualni polasci iz Sarajeva, Beograda ili Zagreba tokom cijele godine!

Nakon prelijepog vjenčanje treba da imate i predivni medeni mjesec. Izaberite vašu idealnu destinaciju, a mi ćemo obezbijediti da ovo putovanje bude nezaboravno. Da li želite uživanje na rajskim plažama ili obilazak svjetskih metropola? Da odsjednete u hotelu ili da iskusite udobnost bungalova? Evropa, Azija, Afrika, Amerika, Australija?

Tajland, Bali, Šri Lanka, Maldivi, Maroko, Mauricijus, Jamaica...

Doživjeti neke druge kulture, običaje, probati nove specijalitete, upoznati interesantne ljude i drugačiji sistem življenja... Mješavina raznolikosti i ljepote, susret Istoka i Zapada.

Barcelona, Rim, London, Lisabon, New York, Miami, Moskva, Dubai...

Urbano, moderno, inovativno, a sa druge strane očaravajuće zbog duha drevnih kvartova, priča uklesanih u brojne spomenike, katedrale, mostove...

Restorani sa najboljom kuhinjom, shopping, uživanje u umjetnosti najvećih slikara i skulptora, nevjerovatan provod u svjetskim klubovima...

Kreirajmo zajedno...

Sjećanja na lijepe trenutke čine život slađim... 

Pogotovo ona na MEDENI MJESEC! 

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

Izabrati željenu destinaciju, spakovati kofere i obavezno ponijeti foto aparat, kako bi album za mladence imao još slađi nastavak...

Avion polijeće i uskoro slijećete na mjesto iz snova.

Da li je to duga plaža sa bijelim pijeskom, nestvarnim zalaskom sunca, tirkiznom bojom mora ili metropola u kojoj ćete koračati ulicama ograđenim visokim neboderima, prelijepim parkovima, najboljim restoranima, shopping molovima?

Smještate se u hotel i medeni mesec uveliko počinje...

Uživanje u izabranoj usluzi, uz bezbroj selfija i slika iz vašeg okruženja. Muzeji, fado, sangrija, tortilja, tekila, egzotično voće, Moskva, Dubai, Karibi, New York, Bangkok, Male...

Dani prolaze, album se popunjava, kofer postaje teži od suvenira. Vrijeme je za povratak i pokazivanje slika svojim prijateljima.

Prilikom prijave plaća se avans u iznosu od ukupne cijene aviokarte sa taksama u konvertibilnim markama po prodajnom kursu Sparkasse banke na dan uplate, a ostatak sume najkasnije mjesec dana pred put. Prilikom prijave neophodno je dostaviti kopiju prve strane pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja aviokarte sa pogrešnim imenom.

Mogućnost plaćanja na rate! 

 

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju puta
 • Noćenja u izabranom smještajnom objektu na bazi odabrane usluge
 • Prevoz avionom i takse                             

Aranžman NE obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove u hotelu i za vrijeme putovanja
 • Vize i izlazne takse u zavisnosti od zemlje putovanja

 

Napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL 
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjene pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povratak novca
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na svaka 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i  5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prijevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja usljed promjene u kursu razmene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA 

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumjevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14:00h ili 15:00h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10:00h ili 11:00h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su obavezni da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost