Barcelona novembar

Barcelona novembar

Putovanje u Barcelonu u novembru uz obilaske Padove i Nice!

8 dana - autobus+hostel u samom centru grada --> 250 KM!

ULTRA FIRST MINUTE DO 07.09.2019. godine:
CIJENA: 270 KM!
CIJENA ZA STUDENTE, GRUPE PREKO PET PUTNIKA: 250 KM!

CIJENA ZA SMJEŠTAJ u 1/2 KREVTNOJ SOBI (DVIJE NA RASPOLAGANJU): 370 KM!

Nakon 07.09.2019. godine cijena se povećava za 20 KM!

Period putovanja: 09.11.-16.11.2019. godine

Još uvijek niste imali prilike da posjetite “Kraljicu Mediterana”? Jedinstvena prilika je pred vama: 4 dana u Barceloni (hostel u samom centru grada) uz obilaske Venecije i Nice po najpovoljnijoj cijeni koju ste ikada vidjeli!

Padova, studentski grad u kome su stvarali brojni umjetnici poput Donatella i Giotta, Lorda Bayrona, u kome se čuvaju ostaci svetaca Svetog Luke i Svetog Antuna naša je prva stanica na novom neobičnom putovanju do Amalfi obale. Kapela Skrovenji sa Giottovim freskama iz perioda renesanse, bazila Il Santo, veličanstvenii trg Prato dela Vale, palata Ragione, samo su neka od mjesta koja morate obavezno posjetiti u ovom gradu.

Ovaj fotogenični grad u kojem sijevaju blicevi turista stvoren je za šetnje po pješačkim zonama koje se prostiru na preko 130 hektara ili 260 nogometnih igrališta.

Portal de l`Angel najprometnija je ulica u Španiji kroz koju prođe oko 3.500 ljudi u jednom satu.

La Rambla sa uličnim umjetnicima, tržnicom sa Miroovim mozaicima, suvenirnicama, ograđena trgom Catalunya i trgom oko spomenika Kristoforu Kolombu sa uperenim prstom prema Genovi, te Gotskom četvrti ,“srce” je ovog prekrasnog grada.

Pečat na Barcelonu je definitivno stavio čuveni arhitekt Antonio Gaudi – novo naselje građeno za Eusebija Guella postalo je park iz kojeg se pruža fantastičan pogled na grad, Sagrada Familia još uvijek nedovršena crkva koja dominira gradom, krive kuće usred ulice Passeig de Gracia – Casa Mila i Casa Batllo…

Citadela park, Katedrala, Kuća muzike pa onda metroom do stadiona Camp Nou pa do Olimpijskog sela, “Poble Espanyol” i Magičnih fontana i žičarom do luke i plaže Barcelonete, pa opet metroom i tramvajem do Tibidaba… Fakultativni izlet u Figueras i muzej Salvadora Dalija kao i na flamenco večer gdje uživamo u  tipičnom španskom plesu i sangriji.

U povratku obilazimo Azurnu obalu i njenu neslužbenu prijestolnicu Nicu. Obilazimo Trg Masena sa prelijepim fontanama, stari grad, pijacu svijeća, Englesko šetalište uz more… Shopingujemo, pijemo kafu ispred katedrale, penjemo se do zamka sa koga se pruža jedinstveni pogled na grad.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon:  +38733552552

                +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

Dan 1: Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cvijeća) u 18:00 h.  Upoznavanje, druženje, muzika. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2: Dolazak u Padovu u prijepodnevnim satima. Fakultativni obilazak grada: jedan od najstarijih univerziteta u Evropi, bazilika Sv. Antonija, kapela Skrovenji sa Giottovim freskama, veličanstveni trg Prato dela Vale. Slobodno vrijeme. Nakon desetosatne tehničke pauze nastavljamo put polazak za Barcelonu u kasnim popodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Francusku sa usputnim zadržavanjima radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 3: Dolazak u Barcelonu u prijepodnevnim satima. Fakultativni obillazak grada: La Rambla, Kolumbov spomenik, Trg Katalunja, Gaudijeva remek-djela “Casa batllo” i “Casa Mila”. Smještaj u hostel u samom centru grada u popodnevnim satima. Slobodno vrijeme. Uveče organizovan izlazak u provod. Noćenje.

Dan 4: Doručak. Fakultativni obilazak grada autobusom BARCELONA PANORAMICA:  Kolon, plaža Barceloneta,  park Ciutadela, čuvena Sagrada Familia, park Guelj, najveći evropski stadion “Camp Nou”, brdo Monjuic sa Magičnim fontanama. Uveče fakultativno flamenko veče i uživanje u tradicionalnom španskom plesu. Noćenje.

Dan 5: Doručak. Fakultativni izlet u Figeras, u muzej Salvadora Dalija. Po povratku u Barcelonu slobodno vrijeme i noćno zujanje po jednom od najljepših evropskih gradova. Noćenje.

Dan 6: Doručak. Pakovanje stvari i napuštanje soba. Slobodno vrijeme za uživanje u čarima Barcelone. Paelja, sangrija, kupovina suvenira, fotkanje sa uličnim umjetnicima, obilazak muzeja i šetnje parkovima. Šarena ljepotica na obali Sredozemnog mora ima mnogo toga da nam pokaže. Polazak za Nicu u kasnim večernjim satima. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora putnika na oko 3 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 7: Jutarnji obilazak Cannesa, grada u kome se održava najpoznatiji evropski filmski festival. Nastavljamo put do Nice. Pravimo pauzu od deset sati za odmor na Azurnoj obali i obilazak prelijepe Nice: Englesko šetalište, Trg Masena, Stari grad, katerdala, cvijetna pijaca „Cours Saleya", zamak na brdu… Polazak za Beograd u kasnim popodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 8: Dolazak u Beograd u prijepodnevnim ili ranim popodnevnim satima. Kraj putovanja! 

ULTRA FIRST MINUTE DO 07.09.2019. godine:
CIJENA: 270 KM!
CIJENA ZA STUDENTE, GRUPE PREKO PET PUTNIKA: 250 KM!

CIJENA ZA SMJEŠTAJ u 1/2 KREVTNOJ SOBI (DVIJE NA RASPOLAGANJU): 370 KM!

Nakon 07.09.2019. godine cijena se povećava za 20 KM!

Prilikom prijave plaća se avans od 100 KM. Posljednja rata se plaća najkasnije 30 dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji
 • 3 noćenja sa doručkom (buffet) u hostelu u Barceloni u 1/2 , 1/6 i 1/8 krevetnim sobama (svaka soba ima svoje kupatilo)
 • Prevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio uredjaji) na navedenim relacijama
 • Turistička taksa 

Aranžman NE obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji)
 • Posteljinu – jastučnice i navlake (2,20 eura), peškire (2,20 eura) i deke (3,30 eura) koji se rentaju u hostelu
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike

Barcelona Panoramica – 10,00 eura po osobi,

Figeras (muzej Salvadora Dalija) – 35,00 eura po osobi,

 • Individualne troškove u hotelu i za vrijeme putovanja

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 

Barcelona se nalazi na sjeveroistoku Pirinejskog poluostrva i glavni je grad Katalonije. Ima oko četiri miliona stanovnika zajedno sa mnogobrojnim doseljenicima. Po mnogima jedan od najljepših gradova Evrope. Brojne znamenitosti poput Gaudijevih remek-dela: Sagrada Familia, Casa MilaCasa Batllo, Park Guell, brdo Tibidabo, Magične fontane, trgovi Espanya i Catalunya, La Rambla glavno šetalište, plaža Barceloneta… Grad umjetnika i neiscrpne inspiracije, grad svih stilova, grad odličnog provoda, backpackera…

 

OPIS SMJEŠTAJNOG OBJEKTA:

Sun and Moon hostel se nalazi u centru Barcelone, u Gotskoj četvrti na 2 minuta od glavnog šetališta – La Ramble. Sobe su 1/6 i 1/8 i svaka ima svoje kupatilo. U hostelu se rentaju posteljina (2,20 eura), peškiri (2,20 eura) i deke (3,30 eura), a u dvokrevetnim sobama su uključeni u cijenu. Turistička taksa se plaća na samom putovanju. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Barcelona panoramica

Kolumbova statua (Mirador de Colom) oko koje se vodi polemika prema kojem gradu najpoznatiji moreplovac svih vremena upire prstom, plaža Barceloneta koja je nastala 1992.godine za Olimpijske igre na mjestu nekadašnje industrijske zone, Citadela park - mjesto na kojem je po legendi nastala Barcelona sa Zoo vrtom, parlamentom Katalonije i jezercetom sa labudovima, Sagrada Familia - simbol grada, nedovršeno Gaudijevo remek-djelo, park Guelj koji je trebalo da bude potpuno novo naselje, ali su sazidane samo 4 kućice, Gaudi ge je radio za svog mecenu Euzebija Guelja, Kamp Nou - najveći stadion u Evropi (nekada uz Marakanu i najveći na svijetu), Monjuic - brdo na kojem se nalaze: Špansko selo, Magične fontane ispred Muzeja katalonske umjetnosti i Olimpijsko selo sa obnovljenim stadionom...

Dalijev muzej u Figerasu

Čovjek neobičnih brkova za života je sagradio još neobičniji muzej, spoljašnjosti dekorisane stilizovanim hljebom, u kome je kasnije i sahranjen. Čuveni umjetnik je ostavio svoj pečat nadrealizma u moru preteča instalacija, holograma, varijacija raznih epoha i stilova. Na samom ulazu je instalacija koja se sastoji od Cadillaca, stuba od automobilskih guma, čamca Dalijeve supruge Gale i nekoliko statua. Hologram  Naga Gala gleda na more / Abraham Lincon izloženo je na centralnom mjestu u kupoli. Na plafonu možete vidjeti 3D iluzije Dalija i njegove supruge koja mu je bila životna opsesija.

Sun and Moon hostel se nalazi u centru Barcelone, u Gotskoj četvrti na 2 minuta od glavnog šetališta – La Ramble. Sobe su 1/6 i 1/8 i svaka ima svoje kupatilo. U hostelu se rentaju posteljina (2,20 eura), peškiri (2,20 eura) i deke (3,30 eura), a u dvokrevetnim sobama su uključeni u cijenu. Turistička taksa se plaća na samom putovanju. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.