Malta

Malta

Putovanje Malta 2019! 

Jedno od najljepših ostrva mediterana!

8 dana - Valeta - 800 KM (avion, takse, smještaj, transferi, vodič)

Polazak: 20.05.2019. godine

Ako želite da otkrijete nova zanimljiva mjesta puna istorije, a da u isto vrijeme uživate u moru i suncu, onda je Malta destinacija za vas. Maltu čine nekoliko ostrva, od kojih su samo 3 naseljena. Valeta, prijestolnica Malte, je prema podacima UNESCO-a jedno od mjesta sa najviše istorijskih spomenika na svijetu. Malta je mjesto gdje su se vijekovima susretali i sudarali uticaji brojnih kultura, a najupečatljiviji su arapski, romanski i engleski.

Medina je nekadašnji glavni grad i raj je za ljubitelje istorije i umjetnosti. Ostrvo Gozo je mjesto za koje kažu da pušu najjači vjetrovi, puno strmih hridi, misterioznih podvodnih pećina i kristalno čiste vode, savršeno je za one avanturističkog duha. Na Malti ćete naći različite plaže, pješčane, kamenite, sa puno talasa, mirne, kao i one sa puno gužve i mladih ljudi, zaista za sve tipove putnika. Obavezno treba posjetiti plažu Plava laguna, koja je najljepša plaža na Malti.

U mjestu koje čini mozaik toliko različitih kultura, hrana mora da bude odlična. U skoro svakom mjestu su uz obalu načičkani restorani i kafići gdje ćete uživati u ribljim specijalitetima, poznatom malteškom hljebu i vinima. Malta se promoviše i kao mjesto odličnog provoda, koji je koncentrisan u mjestu Pacevile, gdje se nalaze najbolji barovi, klubovi i diskoteke.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon:  +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

1. dan: Sastanak na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dva sata prije leta. Direktni let u 06:10 za Maltu. Dolazak na Maltu u 08:15, transfer do smještaja. Slobodno vrijeme za udisanje mirisa mediterana, popodnevnog brčkanja ili gledanje zalaska sunca. Noćenje.

2. dan:  Predlažemo fakultativno razgledanje Slieme, najvećeg grada na ostrvu. Razgledanje započnite od Bašte nezavisnosti, koja je do skoro bila farma, nastavite put ka promenadi i uživajte u jedinstvenoj malteškoj arhitekturi, zgrade sa isturenim prozorima, nešto slično kao vojvođanski kibic fensteri. Iz luke se pruža nevjerovatan pogled na Valetu. Obiđite i  Tigne tvrđavu, petougaonu građevinu, koju su 1793. godine izgradili malteški vitezi sv. Jovana. Noćenje.

3. dan: Predlažemo fakultativni obilazak Valete, najmanje prijestolnice na svijetu, obiđite Glavna vrata, park Barrakka bašta odakle je divan pogled na tri grada, Grand luku, katedralu sv. Jovana, Palata vitezova, itd. i obavezna šetnja uskim ulicama i uživamo u kulturi na svakom ćošku. Noćenje.

4. dan: Predlažemo fakultativni izlet u ribarsko selo Marsaxalok, južni dio ostra i bazen sv Petra. Noćenje.

5. dan : Predlažemo fakultativni izlet na ostrvo Gozo, drugo po veličini ostrvo malteškog arhipelaga. Noćenje.

6. dan: Predlažemo fakultativni izlet, cjelodnevno jedrenje. Noćenje.

7. dan: Predlažemo fakultativni izlet u Mdinu i Rabat. Mdina je utvrđeni grad, nekadašnja prijestolnica Malte, zovu je i „tihi grad“. Odmah pored je Rabat, velik i moderan grad, čije ime znači predgrađe. Noćenje.

8. dan: Napuštanje smještaja. Transfer do aerodroma. Let za Beograd u 08:45. Dolazak u Beograd u 10:45. Kraj putovanja! 

Polazak: 20.05.2019. godine

*U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Termin 

      20.05.2019.

Promo cijena

800 KM

Regularna cijena

920 KM

 

 

 

*Promo cijena važi za prve 4 prijave! Regularna cijena važi za prijave nakon popune mjesta po promo cijeni!

**Aranžman je pravljen na bazi letova low cost kompanija, stoga je cijena aranžmana podložna promjenama u skladu sa promjenom cijene aviokarte. Cijena je garantovana nakon uplate avansa i izdavanja aviokarata!

Uslovi plaćanja:

Prilikom prijavljivanja plaća se 400 KM. Ostatak sume plaća se u agenciji, u konvertibilnim markama, a najkasnije 6 sedmica pred put. 

Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

 • Aviokartu na relaciji Beograd-Malta-Beograd sa svim taksama
 • Transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom
 • Ručni prtljag dimenzija 55x40x20cm
 • 7 noćenja u hotelu u 1/2 krevetnim sobama
 • Kompletnu organizaciju putovanja
   

Aranžmana NE obuhvata:

 • Fakultativne izlete u ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Turističku taksu 0,50€ po danu
 • Individualne troškove za vrijeme trajanja aranžmana
 • Doplatu za dodatni prtljag 20 kg* - 140,00 KM za sve letove

*Prilikom prijave za putovanje potrebno je izjasniti se o dodatnom čekiranom prtljagu od 20kg!

Nije moguće naknadno izjašnjavanje o dodatku čekiranog prtljaga od 20 kg. Ukoliko se putnici pri prijavi u agenciji ne izjasne o dodatnom čekiranom prtljagu od 20 kg, dužni su sami da se informišu o dodavanju prtljaga i cijeni na samom aerodromu prilikom čekiranja na let. 

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Hotel je smještajni objekat koji raspolaže 1/2, 1/3 i 1/4 krevetnim sobama. Sve sobe poseduju T/WC. Usluga je na bazi noćenja. Ime hotela bit će potvrđeno po formiranju grupe, a najkasnije sedam dana pred put.  

 

Malta je mala i gusto naseljena ostrvska država, koju čini arhipelag u sred Sredozemnog mora, na jugu Evrope. Čine je ostrva Gozo, Komino, Kominoto i Filfa.

Valeta je glavni grad Malte i predstavlja kulturno-istorijski centar, grad-tvrđavu i nalazi se na UNESCO-voj listi Svjetske kulturne baštine. Neke od znamenitosti su Glavna vrata, Barakka Gardens, Grand Harbour, Katedrala sv Jovana, Palata vitezova...

Gozo je drugo po veličini naseljeno ostrvo malteškog arhipelaga, poznato po brojnim istorijskim građevinama i bogatom kulturom. Ono je turistički slabije posjećeno od Malte.

Sliema je jedno od turistički najposjećenijih mesta, ovdje se nalazi veliki broj hotela, restorana, kafića. Šetalište uz more je kilometarski dugačko i omogućava uživanje i prepuštanje dugačkim šetnjama.

Mdina nekadašnji glavni grad Malte, poznat kao „grad tišine“ i predstavlja pravi muzej na otvorenom. Brojne krivudave ulice, miks srednjevijekovne i barokne arhitekture će vas ostaviti bez daha. U Mdini oduvijek žive najbogatije malteške porodice i kroz svoju istoriju dugu preko 4000 godina uvijek je bila grad malteških plemića.