Bijele noći

Bijele noći

BIJELE NOĆI 2019! 

Novo hit putovanje u magičnu Rusiju! Moskva i St. Petersburg! 

9 dana - avio+takse+smještaj+transferi+vodič --> 1580 KM! 

Polasci: 10.06.2019. godine

Moskva - prijestolnica Ruske federacije, ''grad na pet mora'' i najveći grad Rusije. Situiran u Ruskoj niziji, na obalama rijeke Moskve na oko 120 metara nadmorske visine glavni je politički, ekonomski, kulturni i naučni centar Rusije. Obilazimo Crveni trg, Kremlj, Boljšoj teatar, crkvu Svetog Vasilija Blaženog, crkvu Hrista Spasitelja, spomenik Petru Velikom ali i jedan od najstarijih ulica Moskve - Arbat.

Boljšoj teatar sa svojom poznatom Apolonovom kočijom na pročelju predstavlja ikonu Moskve i Rusije sa svojom dobro poznatom operom i baletom koji je iznjedrio brojne svjetski poznate umjetnike prošlog, sadašnjeg i budućeg vremena. Ljubitelji baleta će zadržati dah pred ovim zdanjem znajući da je nekada ovim ulicama i binom koračao čuveni Labud Ana Pavlovna.

St. Petersburg je drugi po veličini grad Rusije koji se nalazi na ušću rijeke Neve u Finski zaliv. Osnovao ga je Petar Veliki 1703. godine na močvarnom zemljištu u blizini mora čime je želio da osigura ruski pristup Baltiku. Ušće Neve se nalazi približno na nivou mora, tako da su njene obale u početku učvršćene granitnim stijenama. Ove stijene štite grad od vode ali i daju gradu specifičan karakter. Puškin ga je opisao riječima: „Grad obučen u granitu“. Od XVIII do XX vijeka bio je prijestolnica Ruskog carstva.

Iako vlada vjerovanje da je Petar Veliki ovaj grad nazvao po sebi, nije bilo tako – ime je dobio po svecu zaštitniku Simonu Petru. Po završetku Prvog svjetskog rata dobija ime Petrograd, a od 1924. do 1991. godine Lenjingrad (mjesto odakle je Lenjin započeo Oktobarsku revoluciju).

St. Petersburg je najsjeverniji od velikih gradova svijeta – nalazi se na 59°57′ sjeverne geografske širine. Zbog geografskog položaja, tokom ljeta možete uživati u “bijelim noćima”. St. Petersburg je nevjerovatan grad u koji dolazi sve veći broj turista i koji ima 221 muzej, 80 pozorišta, 342 mosta, više od 200 snimljenih filmova (između ostalih Ana Karenjina i Onjegin), 2 magazina na engleskom jeziku. Svakako treba istaći Peterhof - veliki kompleks parkova i palata koji su sagrađeni po nalogu Petra Velikog, na samoj obali Finskog zaliva. Petar Veliki je želio da sagradi carski dvorac u blizini St. Petersburga po ugledu na Versaj, dok je njegova kćerka Elizabeta proširila imanje, uredila i parkove i pravila nove fontane (najpoznatija od njih je Velika kaskada).

Obilazimo i Carsko selo, velelijepnu palatu Katarine Velike (kćerke Petra Velikog) – nekadašnju ljetnju rezidenciju ruskih careva. Carica je živjela u ovoj palat i umrla u njoj. Palata je skoro potpuno uništena tokom Drugog svjetskog rata, a današnji izgled duguje italijanskom arhitekti Bartolomeu Rastreliju. Videćete elitnu školu u kojoj je studirao Puškin, Aleksandrovsku palatu – omiljenu kuću posljednjeg ruskog cara Nikolaja II Romanova.

Muzej Ermitaž smješten je u 6 zgrada. Glavna je zgrada zapravo Zimski dvorac koji je nekada bio zvanična rezidencija ruskih careva, a projektovao ga je italijanski arhitekta Bartolomeo Rastreli, smjestivši ga na obalu rijeke Neve tačno preko puta zlatnih tornjeva crkve Svetih Petra i Pavla. Ermitaž je jedna od najvećih, najljepših i najstarijih umjetničkih galerija u ljudskoj istoriji. Unutrašnjost je ispunjena bijelim mermerom, raskošnim prostorijama sa stubovima, kristalnim lusterima i zamršenim mozaicima. U ovom  muzeju možete uživati u djelima Leonarda da Vinčija, Mikelanđela, Rafaela, Ticijana, Rembranta, Rubensa, Renoara, Van Goga,  Gogena… Po računici statističara za obilazak cijelog muzeja, ako bi se svakoj izložbi posvetio samo jedan minut, bilo potrebno čitavih 10 godina.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

Dan 1: Polazak sa aerodroma Nikola Tesla. Direktan let do Moskve. Slijećemo u prijestolnicu Ruske federacije i imamo transfer do hotela. Slobodno vrijeme. Noćenje.

Dan 2: Krećemo u fakultativni obilazak ‘’grada na 5 mora’’: Crveni trg, Kremlj, Boljšoj teatar, obilazak jedne od najstarijih ulica Moskve-Arbat... Slobodno vrijeme... Noćenje.

Dan 3: Fakultativni izlet do muzeja Borodinske bitke. Nakon obilaska, povratak u Moskvu i slobodno vrijeme za obilaske crkve Svetog Vasilija Blaženog, crkve Hrista Spasitelja, spomenika Petru Velikom... Noćenje.

Dan 4: Slobodno prijepodne do polaska na aerodrom. Transfer i let za St. Petersburg. Dolazak St. Petersburg. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme. Kasni večernji odlazak na obalu Neve kako bismo uživali u jedinstvenom prizoru uplovljavanja brodova uz dizanje mostova. Noćenje.

Dan 5: Fakultativno razgledanje grada: Nevski prospekt, Kazanjska crkva, Dvorski trg sa Zimskim dvorcem, Isakijevska crkva i gradska vijećnica, Spomenik Petru Velikom… Slobodno vrijeme. Noćenje.

Dan 6: Fakultativni izlet do Peterhofa, dvorca Petra Velikog na obali Finskog zaliva. Noćenje.

Dan 7: Fakultativni izlet u Carsko selo. Posjeta velelijepnoj palate Katarine Velike koja je tokom dva vijeka predstavljala ljetnju rezidenciju ruskih careva. Poslije Oktobarske revolucije kompleks dvoraca i parkova je pretvoren u muzej. Povratak u hotel. Slobodno vrijeme. Fakultativno krstarenje Nevom. Noćenje.

Dan 8: Fakultativni izlet u Ermitaž, jedan od najvećih muzeja na svijetu. Šest zgrada na obali Neve čini ovaj kompleks, a glavna zgrada je Zimski dvorac, nekadašnja rezidencija ruskih careva. Oko 60.000 ekponata je izloženo u više od 350 prostorija. Oko 4 miliona turista godišnje posjeti ovaj muzej u kome se nalaze I neka od najznačajnijih djela Mikelanđela, Da Vinčija, Rembranta, Van Goga, Pikasa… Slobodno vrijeme. Noćenje.

Dan 9: Pakovanje stvari i napuštanje hotela. Transfer na aerodrom i let za Beograd sa presijedanjem u Moskvi. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj putovanja! 

Polasci: 10.06.2019. godine

** U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

 Termin  10.06.2019.
 First minute cijena: 1580 KM
 Regularna cijena: 1780 KM

*First minute cijena važi za prijave do 20.04.2019. godine. Nakon tog datuma važi regularna cijena aranžmana.

Uslovi plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 400 KM, a ostatak sume plaća se u agenciji najkasnije 6 sedmica pred put.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

Aranžman obuhvata:

 • Aviokartu Beograd – Moskva – Beograd sa svim taksama
 • Aviokartu Moskva – St. Peterburg - Moskva sa svim taksama
 • Noćenja u hotelima sa 3* u 1/2 krevetnim sobama po planu i programu puta
 • Lokalne transfere prema planu i programu puta
 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji

Aranžman NE obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

1. OBILAZAK MOSKVE

Cjelodnevni izlet: razgledanje prijestolnice Rusije i njenih najznačajnijih spomenika, ulica i lokaliteta – Tverskaja ulica, Univerzitet, Vorobjova brda, Poklonaja brda, Kutuzovljev prospekt, Trijumfalna kapija, Kremlj – teritorija + sabor, Boljšoj teatar, Crveni trg, Arbat ulica...

2. ST. PETERSBURG – OBILAZAK GRADA + KRSTARENJE NEVOM

Nevski prospect ili Nevska avenija – najduža i najvažnija ulica u gradu uz obalu rijeke Neve sa brojim palatama i trgovačkim radnjama, Kazanjska crkva iz XIX vijeka izgrađena po uzoru na baziliku Svetog Petra u Rimu koja predstavlja monumentalni spomenik ruske pobjede nad Napoleonom, Dvorski trg sa stubom ruskog cara Aleksandra i Zimskim dvorcem koji je bio službena rezidencija ruskih careva puna dva vijeka i koji je 1922. godine pripojen Ermitažu. Ermitaž – državni muzej i jedan od najznačajnijih muzeja na svijetu čiju osnovnu postavku čini zbirka ruske carice Katarine Velike, Isakijevska saborna crkva i gradska vijećnica, Spomenik Petru Velikom – bronzani konjanik na Senatskom trgu i prvi spomenik postavljen u Rusiji na zahtev Katarine II.

Krstarenje Nevom je jedan od najljepših momenata u St. Petersburgu. Postoji slična priča lokalaca kao i u Amsterdamu, da ko nije krstario kanalima grada kao i da nije bio u njemu. Vožnja Nevom i kanalima, prolazak ispod mostova i pogled na Petrov grad sa rijeke...

3. ST. PETERSBURG – CARSKO SELO PUŠKIN

Mjesto na kojem se nalazi Carsko selo, prvobitno vlasništvo švedskog plemstva je ruski car Petar Veliki poklonio svojoj budućoj supruzi Katarini I 1708. godine. Imanje i kompleks su rezidencija ruske carske porodice iz XVIII vijeka, poznati po svojoj impresivnoj baroknoj palati, ljetnjoj rezidenciji carice Katarine Velike, gdje je ona često boravila, kao i okruženju sa velikim vrtovima i uređenim parkovima. Tu palatu srušila je njihova kćerka carica Katarina Velika i na tom mjestu sagradila novu. Sadašnja palata je četvrta po redu. Raskošna carska palata je izgrađena 1717. godine po nacrtu čuvenog italijanskog arhitekte Bartolomeja Rastrelija, koji je kasnije dizajnirao Zimski dvorac u Sankt Petersburgu.

4. ST. PETERSBURG – PETERHOF

Kompleks palata i okolnih parkova, nastao kao kraljevska palata Petra Velikog 1711. godine. Nazivaju ga „ruskim Versajem“, jer je ovaj dvorski kompleks bio inspiracija Petru Velikom za izgradnju Peterhofa. Nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine od 1990. godine. Tema svečanog otvaranja bila je ruska pobjeda u Velikom sjevernom ratu. Najupečatljivija znamenitost vrta je Velika kaskada sa 64 fontane i 37 pozlaćenih skulptura. Peterhof je bio okupiran od strane nacista od 1941. do 1945. godine kada su ga poprilično uništili. Obnova je počela odmah nakon oslobođenja i traje još uvijek.

5. ST. PETERSBURG – ERMITAŽ

Muzej Ermitaž smješten je u 6 zgrada. Glavna je zgrada zapravo Zimski dvorac koji je nekada bio zvanična rezidencija ruskih careva, a projektovao ga je italijanski arhitekta Bartolomeo Rastreli, smjestivši ga na obalu rijeke Neve tačno preko puta zlatnih tornjeva crkve Svetih Petra i Pavla. Ermitaž je jedna od najvećih, najljepših i najstarijih umjetničkih galerija u ljudskoj istoriji. Unutrašnjost je ispunjena bijelim mermerom, raskošnim prostorijama sa stubovima, kristalnim lusterima i zamršenim mozaicima. U ovom  muzeju možete uživati u djelima Leonarda da Vinčija, Mikelanđela, Rafaela, Ticijana, Rembranta, Rubensa, Renoara, Van Goga,  Gogena… Po računici statističara za obilazak cijelog muzeja, ako bi se svakoj izložbi posvetio samo jedan minut, bilo potrebno čitavih 10 godina.

*Za ovaj izlet vam predlažemo individualan obilazak Ermitaža jer je prvog četvrtka u mjesecu slobodan ulaz u muzej, te je naš savjet da ovaj izuzetni muzej posjetite dog dana.

RUSIJA

 • Rusija (Ruska Federacija) se prostire u dijelu istočne Evrope i sjeverne Azije i sa površinom od preko 17 000 000 kilometara kvadratnih, Rusija je najveća država na svijetu gdje pokriva dvostruko veću teritoriju od Kanade, Kine, ili SAD, uzete pojedinačno. Graniči se sa 18 država i po broju stanovnika je na devetom mjestu na svijetu. Zvanični jezik je ruski, a glavni i najveći grad je Moskva.
 • Transsibirska željeznica je mreža željeznica koja spajaju Moskvu i evropski dio Rusije sa Ruskim dalekim istokom, Mongolijom, Narodnom Republikom Kinom i Japanskim morem. Glavna trasa saobraća između Moskve i Vladivostoka preko Sibira. Željeznica je dugačka 9 288 km i građena je između 1891 – 1916. Godine. Proteže se preko 8 vremenskih zona i potrebno je sedam dana da se pređe cijela dužina željeznice. Izgradnjom željeznice došlo je do razvoja poljoprivrede u Sibiru, gdje se javila mogućnost izvoza ka evropskoj Rusiji i evropskim zemljama spojivši, ne samo mjesta oko željeznice, već i teritorije i gradove na rijekama preko kojih prelazi pruga.
 • Vize: Za državljane BiH nije potrebna viza za boravak do 30 dana. 
 • Zdravstvena situacija: Za ulazak u zemlju nije potrebna vakcina. Preporučuje se konzumiranje flaširane vode.
 • Vremenska zona: Sankt Petersburg, Moskva, Kazan se nalaze u UTC+03:00 vremenskoj zoni, odnosno + 1h u odnosu na BiH. Ekaterinienburg se nalazi u UTC +05:00 vremenskoj zoni, odnosno +3h u odnosu na BiH. Irkutsk I Ulan Ude se nalaze u UTC +08:00 vremenskoj zoni, odnosno +6h u odnosu na BiH. Vladivostok se nalazi u UTC +10:00h vremenskoj zoni, odnosno +8h u odnosu na BiH.
 • Klima: Usljed uticaja Atlantika, većina regiona koji pripadaju Evropskoj Rusiji, u nekim dijelovima Sibira i ruskog dalekog istoka, uključujući Moskvu i Sankt Petersburg, posjeduju blažnu kontinentalnu klimu. Većina sjevernih područja evropske Rusije i Sibira, između Skandinavije i Pacifika imaju subarktičku klimu koju karakteriše oštra zima.
 • Hrana i piće: Kuhinja je usko vezana za društvene promjene koje su se dešavale kroz njenu istoriju i danas ona čini spoj svih naroda koji je okružuju. Žitarice i povrće predstavljali su osnovu ishrane većine sanovništva, kao i usoljena jela, kaše, supe, hleb i pecivo. Hljeb se pravio isključivo od raženog brašna, čistog, ili sa dodacima ječmenog. Neka od najpoznatijih jela su svakako boršč, piroški, kisel, blini, gogol mogul, paška i šarlotka.
 • Sigurnost: Bezbjedonosna situacija je stabilna, uz primjetno povišen stepen bezbjedonosne kontrole i pojačane mere i aktivnosti ruskih organa bezbjednosti. Povećano je prisustvo policije na stanicama metroa, aerodromima, željezničkim i drumskim saobraćajnicama, kao i na turističkim lokacijama i u tržnim centrima. Preporučuje se poseban oprez na javnim mjestima, izbegavanje masovnih skupova i mjesta većeg okupljanja, kao i posjete većim tržnim centrima. Našim građanima se savjetuje da prate informacije u sredstvima javnog informisanja i da se pridržavaju uputstava lokalnih organa i da sarađuju sa njima.
 • Odjeća: Bilo da putujete u Rusiju u proljeće ili jesen, preporučuje se slojevito oblačenje zbog razlike između jutarnjih i podnevnih temperatura. Svakako vam savjetujemo da ponesete udobnu obuću kao i tanju jaknu za večernje sate.
 • Lokalna valuta: Zvanična valuta u Rusiji je rublja (RUB) i to je jedino dozvoljeno sredstvo plaćanja. Plaćanje stranom valutom nije dozvoljeno. Prema posljednjem kursu 1e = 73 rublje, 1$ = 62 rublje. Mogu se koristiti platne kartice American Express, VISA, Diners Club i Master ali vam savjetujemo i da se oslonite na gotovinu. Postoji široka mreža mjenjačnica, ali treba voditi računa o kursnim razlikama i naplati provizije.
 • Struja: Nije potrebno nositi adapter za električnu energiju. Struja u Ruskoj Federaciji je 220 volti i možete koristiti naše standardne punjače.