Amsterdam novembar

Amsterdam novembar

Putovanje u Amsterdam u novembaru!

Obilazak Minhena i Praga!

9 dana - autobus + 4 noćenja + moderni hostel - 310 KM! 

FIRST MINUTE CIJENA PO OSOBI DO 07.09.2019. godine:
CIJENA
330 KM
CIJENA ZA STUDENTE,  GRUPE PREKO PET PUTNIKA I ISPLATE U CJELOSTI: 310 KM
CIJENA ZA SMJEŠTAJ U 1/2 KREVETNOJ SOBI: 430 KM (samo jedna soba na raspolaganju) POPUNJENO !

Nakon 07.09.2019. godine cijena se povećava za 40 KM! 

Period putovanja: 09.11.2019. - 17.11.2019. godine

Tradicionalno putovanje JungleTribe, neviđena fešta na ulicama, pola Evrope u najliberalnijem gradu...

"Amstel" i "Heineken", coffeshopovi (High times in Amsterdam!), "Red Light District", skvotovi, biciklisti, kanali, nesvakidašnja naselja, netaknuta arhitektura iz 17. stoljeća, muzeji Van Gogh i Rijks, kuća Ane Frank, prvi gay spomenik na svijetu... Neobična priča nasmijanog plemena kroz prostor i vrijeme. A gdje? U epicentru svijeta, najslobodnijem gradu u Evropi, u Amsterdamu

Check it out u Jungle stilu. Oslobođeni osmijeh! JungleTribe Vas uvodi u sve tajne Amsterdama, coffee shopove, Red Light district, kanale, smart shopove i sve ostalo nadohvat ruke.

Smješteni smo u samom centru grada i za nekoliko koraka naći ćete se u samom epicentru događanja! 

Fakultativno krstarenje kanalima, kako bi rekli Holanđani: "Ko nije krstario kanalima, kao da nije ni bio u Amsterdamu!". Amsterdam iz druge perspektive! Fakultativni izlet u prijestolnicu Holandije - Haag, Scheveningen i izlazak na Sjeverno more, obilazak palače UN i Tribunala, i na kraju u Rotterdam, grad moderne arhitekture (Kuće kocke -simbol grada).

Fakultativni obilazak Zaanse Schanse, tradicionalnog holandskog sela, vjetrenjača, s tvornicama čuvenog holandskog sira i radionicama u kojoj se ručno izrađuju klompe, po kojima je Holandija poznata.

Novogodišnje putovanje koje ćete sasvim sigurno pamtiti jako dugo! :)

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

Dan 1 (09.11.2019.): Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuće cveća)  u 16h. Vreme za upoznavanje i planiranje dobrog provoda. Dnevno-noćna vožnja preko Mađarske i Austrije sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i sa kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (10.11.2019.): Dolazak u Minhen u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: Karlsplac, Crkva Svetog Mihaila, Frauenkirhe, Stara i Nova većnica, najpoznatija pivnica na svetu – Hofbrojhaus, Rezidencija, Hofgarten, najveći park u Evropi – Engleska bašta. Slobodno vreme. Polazak za Amsterdam u večernjim časovima. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 3 (11.11.2019.): Stižemo u Amsterdam u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada – Muzejska četvrt – Rijks i Van Gogov muzej, kanali, Vondelpark, Leidseplein, Pijaca lala, trg Dam sa Kraljevskom palatom, Četvrt crvenih fenjera (Red Light District) sa “damama noći”, Rembrantov trg pun pabova i klubova - centar noćnog života Amsterdama. Smeštaj u hostel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 4 (12.11.2019.): Doručak. Fakultativni izlet u Zanse Šans, tipično holandsko selo, gde gledamo kako se ručno prave klompe, degustiramo sireve, obilazimo vetrenjače pored jezera, pijemo kafu dok oko nas miriše kakao.  Povratak u Amsterdam. Fakultativno krstarenje kanalima, najveća turistička atrakcija grada. Slobodno vreme za obilaske i zabavu u jednom od najlepših gradova Evrope i sveta. Fakultativni izlazak u provod. Noćenje.

Dan 5 (13.11.2019.): Doručak.  Fakultativni izlet u Ševeningen, na najposećeniju plažu Severnog mora, obilazak Palate mira,  Haškog tribunala, centra Haga, sedišta Vlade Holandije i Roterdama, najveće luke u Evropi i grada moderne arhitekture. Povratak u Amsterdam. Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 6 (14.11.2019.): Doručak, slobodno vreme za uživanje u Amsterdamu. Možete iznajmiti bicikl i detaljno istražiti grad. Možete obići najznačajnije muzeje: Rijks – nacionalni muzej i Van Gogov muzej, kuću Ane Frank ili se samo gubiti po ulicama Red Light District-a. Fakultativni izlazak u provod.  Noćenje.

Dan 7 (15.11.2019.)Doručak. Pakovanje stvari i napuštanje soba. Stvari ostavljamo u hostelu i imamo ceo dan slobodan za aktivnosti, obilaske i kupovinu suvenira. Polazak za Prag u večernjim časovima. Noćna vožnja sa usputnim stajanjima na 3-4h u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 8 (16.11.2019.): Dolazimo u Prag u prepodnevnim časovima, gde ćemo napraviti tehničku pauzu od 10 sati za razgledanje “Zlatnog grada”. Fakultativni obilazak grada: Staro mesto, Karlov most, Hradčani, crkva Svetog Vita, Zlatna ulica. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i sa kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 9 (17.11.2019.): Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima u zavisnosti od zadržavanja na granicama. Kraj putovanja!

FIRST MINUTE CIJENA PO OSOBI DO 07.09.2019. godine:
CIJENA 
330 KM
CIJENA ZA STUDENTE,  GRUPE PREKO PET PUTNIKA I ISPLATE U CJELOSTI: 310 KM
CIJENA ZA SMJEŠTAJ U 1/2 KREVETNOJ SOBI: 430 KM (samo jedna soba na raspolaganju) POPUNJENO !

Nakon 07.09.2019. godine cijena se povećava za 40 KM! 

Prilikom prijave plaća se avans od 100 KM. Posljednja rata se plaća najkasnije do mjesec dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • Prevoz visokopodnim autobusima opremljenim klimom, video i audio uređajima, na navedenim relacijama
 • Smještaj na bazi 4 noćenja sa 4 doručka (buffet) u 1/6 i 1/8  krevetnim sobama u hostelu (svaka soba ima svoje kupatilo)
 • Turističku taksu u Amsterdamu

Aranžman ne obuhvata:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti do 5 dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • fakultativne izlete:
  • krstarenje kanalima – 15,00 eura po osobi,
  • Hag, Roterdam i Ševeningen – 25,00 eura po osobi,
  • holandsko selo Zanse Šans – 15,00 eura po osobi;
 • ulaznice u kulturno-istorijske spomenike;
 • individualne troškove u hostelima i za vrijeme putovanja

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 

Amsterdam je grad karakteristične holandske arhitekture, kanala, brodića i mostova. Na prvi pogled imat ćete utisak da je u Amsterdamu vrijeme stalo u 17. stoljeću koji je poznat kao “Zlatno doba holandske kulture”. Mnoge evropske prijestolnice obiluju historijskim znamenitostima, ali ono što Amsterdam čini posebnim je to što je gotovo svaka građevina u užem centru grada u isto vrijeme i kulturni spomenik i nečiji životni prostor. Glavni grad Holandije ima sve odlike metropole, njenu živost i ritam.

 

OPIS SMJEŠTAJNOG OBJEKTA:

A&O Amsterdam Zuidoost je novi moderni hostel lanca A&O (otvoren 2015.godine), koji se nalazi kod Amsterdam Arene, stadiona fudbalskog kluba Ajax, na stanici metroa. Metro linijom 54 se do centra stiže za 15-ak minuta (udaljenost 8 km), dok do Glavne željezničke stanice treba 20-ak minuta (udaljenost 10 km). Sobe su 1/2, 1/6 i 1/8 krevetne sa svojim kupatilom. Peškiri se mogu rentati u hostelu za 1,50 eura. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Rotterdam je treća najveća luka na svijetu i grad moderne ("cyber") arhitekture, poznat kao veliki industrijski i ekonomski centar Holandije. Grad je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio uništen i opustošen pa je u periodu poslije rata naglo krenuo razvoj ovog grada i njegova ekspanzija. Poznat je po svojim čudnim i neobičnim zgradama kao što su Kuba Kocke, zgrada Olovka i zgrada biblioteke. Haag je administrativni centar Holandije gdje se danas nalaze i mnogobrojne evropske i svjetske institucije. Bitno se razlikuje od Amsterdama i Rotterdama, dosta je mirniji i u njemu ne boravi previše turista pa ovdje možete osjetiti pravu čar Holandije. Veoma je bogat kulturno-historijskim spomenicima. Scheveningen se nalazi na obalama Sjevernog mora i bio je prvo uređeno ljetovalište u Holandiji. Velika plaža i ogromno šetalište uz obalu, čist vazduh i veliki broj restorana uz obalu privlače turiste svake godine.

Krstarenje kanalima
Jedna od najvećih atrakcija grada - krstarenje kanalima pokazaće Vam zašto ovaj grad nazivaju "zapadnom Venecijom". Muzej Rijks, pivnica Heineken Experience, staro gradsko jezgro okruženo Singelom, kuća Ane Frank, Zapadna crkva, četvrt Jordan, najveći parking bicikala na svijetu, amsterdamska luka, filmski muzej, muzej Nemo, rijeka Amstel... Holandska prijestolnica iz druge perspektive!

Zaanse Schans
Holandija je zemlja vjetrenjača, klompi i sireva. Sve to možete vidjeti na jednom mjestu, u holandskom selu namijenjenom turistima Zaanse Schans. Vjetrenjače pored jezera, degustacija sireva i procedura pravljenja istih, miris kakaa, prezentacija ručne izrade klompi, šarenilo suvenira, malih privatnih vrtova i tradicionalnih holandskih seoskih kuća...

A&O Amsterdam Zuidoost je novi moderni hostel lanca A&O (otvoren 2015.godine), koji se nalazi kod Amsterdam Arene, stadiona fudbalskog kluba Ajax, na stanici metroa. Metro linijom 54 se do centra stiže za 15-ak minuta (udaljenost 8 km), dok do Glavne željezničke stanice treba 20-ak minuta (udaljenost 10 km). Sobe su 1/2, 1/6 i 1/8 krevetne sa svojim kupatilom. Peškiri se mogu rentati u hostelu za 1,50 eura. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.