Liban

Liban

Putovanje u Liban 2019

9 dana – Bejrut – PROMO CIJENA --> 1380 KM  (uključene aviokarte, sve takse, hotel, transferi, vodič)

Polasci: 24.04.2019. godine

Liban, mediteranska, planinska, nevjerovatna zemlja na Bliskom Istoku. Iako je okružuju pustinje, ova zemlja je oaza, što i drvo kedra na zastavi pokazuje, a i sam naziv, jer prevedeno sa aramejskog, liban znači bijelo, po snijegovima istoimene planine.

Ove teritorije naseljavali su Feničani, o čemu svjedoči hiljadugodičnje postojanje gradova kao što su Bejrut, Tir, Sidon.. Gradovi ljubičastog naroda danas se smatraju najstarijim gradovima na svijetu.

Bejrut - milionski grad, smješten između planina Liban i Sredozemnog mora, glavni je grad Libana. Naziv jednom od najstarijih gradova, čiji se počeci vezuju za petnaesti vijek prije nove ere, dali su Feničani po bunarima i velikom bogatstvu vodom u to doba. Nazivaju ga i Pariz istoka, grad tradicije i modernog, mladih i provoda. Drugi naziv mu je i Grad Feniks jer je tokom svoje istorije bio rušen i obnavljan 7 puta. Kao centar zemlje, Bejrut će biti naša polazna tačka za istraživanje nevjerovatnog Libana, zemlje kedrova, pustinja i sniježnih vrhova. 

Obilazak Bejruta podrazumijeva obilazak Nacionalnog muzeja, Golubove stijene, prirodnog čuda u sred mora, šetalište Kornis duž obale Mediterana, džamije, novi dio grada, ručak, uživanje u gužvi i zvucima Istoka.

Put nas vodi u antički Balbek, najčuveniji i najposjećeniji lokalitet u Libanu u kojem se nalazi jedini hram na svijetu koji je posvećen rimskom bogu Jupiteru. Balbek inače znači Grad sunca. Nakon Balbeka posjećujemo vinariju Ksara i uživamo u degustaciji vina po kojima je i Liban poznat. Vinarija je osnovana polovinom devetnaestog vijeka i bit ćemo među 70.000 posjetilaca koji je tokom godine posjete. Posjeta i mjestu Anžar, sagrađenom u 8. vijeku od dinastije Umajad, na kome se sada nalaze ostaci palata, lukova, rezidencija.

Biblos je biblijski grad iz kojeg po predanju potiču graditelji Solomonovog hrama i gdje je stvoreno prvo pismo. Za ovaj grad se većina istoričara slaže da je najstariji grad na svijetu koji i dalje živi. Ovdje ćemo obići antičke lokalitete, crkvu Svetog Jovana, grad i staru luku i šarene uličice. Posetit ćemo i pećinu Džeita koja se nalazila u finalu za jedno od novih svjetskih čuda. Stara je više hiljada godina i smatra se jednom od najljepših na svijetu, a Vi ćete imati i priliku da se uverite u to!

Tir - grad čije ime znači kamen, bogat antičkim lokalitetima među kojima je i Rimski hipodrom koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a, turistička destinacija, velika luka i četvrti po veličini grad u Libanu. Sidon je stari grad ribara i zamaka u kojem je prema predanju Isus pretvorio vodu u vino, što je bilo prvo veliko čudo.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

1. dan: Okupljanje grupe na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu dva sata prije leta. Let za Bejrut sa presijedanjem.

2. dan: Dolazak u Bejrut u ranim jutarnjim satima. Transfer do hotela. Bejrut, prema legendi jedan od najstarijih gradova na Svijetu, koji danas broji nešto više od milion stanovnika, bit će naša polazna tačka za upoznavanje nevjerovatnog Libana, zemlje Mediterana, pustinje i čempresa. Fakultativni obilazak grada: Nacionalni muzej, Golubova stijena, trg Etoal, šetalište Kornis, džamija, stari i novi dio grada. Slobodno vrijeme. Noćenje.

3. dan: Fakulativni izlet autobusom u Biblos. Na putu do Biblosa, posjećujemo pećinu Džeita, koja se nalazila u finalu za jedno od novih sedam svjetskih čuda. Stara je više hiljada godina i smatra se jednom od najljepših na svijetu. Dolazak u Biblos, grad po kojem je Biblija dobila ime i jedno od najstarijih naseljenih mjesta na svijetu. Obilazimo grad, antičke lokalitete, crkvu Svetog Jovana, staru luku… Slobodno vrijeme. Povratak u Bejrut. Noćenje.

4. dan: Slobodan dan za uživanje u izvrsnoj libanskoj hrani, jakoj libanskoj kafi, nargilama, prelijepom pogledu i razgovoru sa srdačnim Libancima. Noćenje.

5. dan: Fakultativni odlazak u dolinu Bekaa i posjeta najčuvenijeg libanskog antičkog lokaliteta Balbeka. Poslije obilaska hramova posvećenih Jupiteru, Bahusu i Veneri, odlazimo do najpoznatije libanske vinarije Ksara i degustiramo čuveno libansko vino. Nastavak putovanja i posjeta mjestu Anžar, sagrađenom u 8. vijeku od dinastije Umajad, na kome se sada nalaze ostaci palata, lukova, rezidencija. Povratak u Bejrut. Noćenje.

6. dan: Slobodan dan za upoznavanje sa „Parizom Bliskog Istoka“, uživanje u izvrsnoj libanskoj hrani, jakoj libanskoj kafi, nargilama, prelijepom pogledu i razgovoru sa srdačnim Libancima. Noćenje.

7. dan: Fakultativni izlet do feničanskih gradova Tir i Sidon. Prvo svraćamo u Sidon, grad koji se u vrijeme Feničana prvi izdvojio kao dominantan na ovom prostoru. Posjećujemo Krstaški zamak, tradicionalnu pijacu „suk“ i „Khan al-Franj“, tradicionalni arapski karavan-saraj, koji su kasnije Francuzi koristili kao diplomatsko predstavništvo. Nakon toga, nastavljamo do Tira, čuvenog grada drevnih Feničana, koji se zahvaljujući svom izvrsnom položaju i nevjerovatnim zidinama, koje su bile visoke čak 40 metara, u antičko doba smatrao neosvojivim. Posjećujemo dva arheološka lokaliteta, na kojima imamo priliku da vidimo ostatke nekadašnjeg hipodroma, trijumfalnu kapiju, nekropole, antičko naselje i  bazen, koji je u antičko vrijeme korišten za misteriozne vodene sportove. Nakon toga, povratak u Bejrut. Noćenje.

8. dan: Slobodan dan predviđen za inidividualne aktivnost. Uživamo u Bejrutu i kupujemo sitnice i suvenire. Mogućnost fakultativnog krstarenja i upoznavanja jedinstvene slike Bejruta sa mora. Noćenje.

9. dan: Napuštanje smještaja i transfer do aerodroma. Let za Beograd sa presijedanjem. Kraj putovanja!

Polasci: 24.04.2019. godine

* U rijetkim slučajevima moguće je pomijeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

 Termin 

24.04.2019.

 PROMO cijena

1380 KM

 First minute cijena

1500 KM

 Regularna cijena

1700 KM

**Promo cijena važi do 20.12.2018. godine ili do popune mjesta po promo cijeni!

*First minute cijena važi za prijave do 10.02.2019. godine. Nakon tog datuma važi regularna cijena.

Uslovi plaćanja:

Prilikom prijavljivanja plaća se 200 KM. Ostatak sume plaća se u agenciji, u konvertibilnim markama, a najkasnije 6 sedmica pred put. 

Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

 • Aviokartu na relaciji Beograd – Istanbul – Bejrut – Istanbul - Beograd sa svim taksama
 • 7 noćenja sa doručkom u hotelu u dvokrevetnim sobama sa sopstvenim kupatilom prema planu i programu puta
 • Sve transfere prema planu i programu putovanja
 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji

 

Aranžman NE obuhvata:

 • Vizu za Liban (35,00 $) + usluga viziranja (20,00 KM)
 • Fakultativne izlete u ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove za vrijeme trajanja aranžmana

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 

Hotel se nalazi u blizini glavne šoping zone i ulice Hamra. Svaka soba posjeduje kupatilo, TV, klimu i mini bar. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

1. Panoramski obilazak Bejruta – poludnevni izlet – Krećemo u upoznavanje Bejruta, obilazeći njegove glavne atrakcije. Posjećujemo čuvenu Golubju stijenu, na koju se sa kopna pruža fascinantan pogled i koja je, može se reći, kultno mjesto u životu samih stanovnika Bejruta. Nalazi se na čuvenom šetalištu Korniš, koje je poznato kao jedno od najdužih i najbolje uređenih šetališta kraj mora u čitavom svijetu. Pravimo fotke, posmatramo brodiće koji prolaze kroz ogromnu pukotinu u ovoj stijeni i nakon toga nastavljamo obilazak dalje. Zapućujemo se ka nevjerovatnom Nacionalnom muzeju Libana, koji bi, smatra se, da se nalazi u Firenci, Parizu ili Rimu, sigurno bio proglašen jednim od najboljih muzeja na svijetu. Kolekcija koju posjeduje, zaista je nevjerovatna. Obilazimo fascinantne artefakte, koji potiču još iz trećeg milenijuma prije nove ere, sarkofage, grobnice, mozaike, figurice, nakit čuvenih Feničana i sve što je do danas očuvano od ovog drevnog naroda kroz periode vlasti različitih imperija i država, koje su imale priliku da vladaju na ovom prostoru. Nakon toga nastavljamo obilazak odlazeći u glavni gradski centar, gde posjećujemo Veliku Džamiju, maronitsku crkvu sv. Đorđa, pravoslavnu crkvu sv. Đorđa, kao i zgrade glavnih državnih institucija. Nakon toga nastavljamo do Zejtuna bay-a, čuvene istorijske luke Bejruta, a danas stanica luksuznih jahti, čiji vlasnici svega nekoliko puta godišnje dolaze u Bejrut. Time se završava obilazak i slijedi povratak u hotel i slobodno vrijeme za ostatak dana.

2. Biblos i Džeita – cjelodnevni izlet – Krećemo u upoznavanje sjevernog dijela Libana. Putujemo autoputem kroz neprekidna naselja, bez utiska da smo uopšte napustili Bejrut. Odlazimo u planine i posećujemo nevjerovatnu pećinu Džeita, koja je bila u konkurenciji za izbor za Sedam svjetskih čuda Novog vijeka. Obilazak Džeite sastoji se iz dva dijela, prvo pešačkog obilaska gornjeg dijela pećine, uređenim pješačkim stazama, gdje imamo priliku da vidimo sjajne stalaktite i stalagnite, među kojima se nalaze i najveći na svijetu. Takođe, najveća dvorana ove pećine, visoka je preko 100 metara, a u njenom podnožju lagano protiče „Pasja reka”, čiji šum ćemo imati priliku da čujemo. Drugi dio obilaska ove pećine, sastoji se iz vožnje brodićem po kristalno čistoj „Pasjoj rijeci”. Dok vješti vozači lagano manevrišu brodom, imamo priliku da uživamo u nevjerovatnom prizoru i pogledu na sjajna čuda koje je priroda u stanju da napravi. Nakon posjete Džeiti, puni utisaka nastavljamo putovanje dalje na sjever i posjećujemo Biblos, jedno od najstarijih ljudskih naseobina na svijetu. Biblos je danas mali grad, ali značaj njegovog arheološkog lokaliteta je izuzetan. Centar njegovog arheološkog lokaliteta je Krstaški dvorac, ali na samom lokalitetu se nalaze grobnice nekadašnjih feničanskih kraljeva, rimski amfiteatar, kao i ostaci iz mnogih drugih perioda. Nakon toga, turisti imaju slobodno vrijeme za kupovinu suvenira, koji su vrlo povoljni u Biblosu i uživanje u istorijskoj luci najstarijeg grada na svijetu.

3. Balbek, Anžar i Ksara – cjelodnevni izlet – Odlazimo u unutrašnjost samog Libana, prema granici sa Sirijom. Posjećujemo arheološki lokalitet Anžar, na kome se nalaze ostaci istorijskog grada koji je osnovala dinastija Umajad, a kojii je živio svega 40-ak godina, prije nego što je porušen od druge arapske dinastije. Na njemu obilazimo ostatke hamama, ljudskih naseobina, nekadašnjih trgovina, zatim ulice igrađene po 90 stepeni, po rimskom uzoru, palatu, nekadašnju crkvu, bazen za pitku vodu i drugo. Nakon ovog obilaska nastavljamo putovanje do jednog od najvrednijih arheoloških lokaliteta na svijetu. Stižemo u impozantni Balbek i uživamo u posjeti monumentalnom kompleksu tri rimska hrama- Jupiteru, Bahusu i Veneri. Oživljavamo sliku vjerskog života Rimljana posmatrajući kompleks hramova, koji je imao zadatak da lokalno stanovništvo, koje nije bilo naklonjeno rimskoj tradicionalnoj religiji, već negovalo religiju starih Feničana, privuče i navede da prihvati zvaničnu rimsku religiju. Nakon posete ovom izvrsnom arheološkom nalazištu, izlet nastavljamo odlaskom u vinariju Ksara, koja je osnovana 1867. godine od strane monaha koji su živjeli na ovom prostoru i pod uticajem Francuza, koji su tada ali i u narednom periodu dominirali Libanom, započeli proizvodnju vinove loze, na ovom najplodnijem području Libana, poznatom kao dolina Bekaa. Ova dolina se nalazi između planina Liban i Antiliban i u njoj se proizvodi ubjedljivo najveći dio čitave poljoprivredne proizvodnje u Libanu. U Ksari obilazimo tunele u kojima se čuva vino i koji su danas samo dio čitavog kompleksa, koji je delimično otvoren za posjete javnosti. Degustiramo vina, kupujemo svoje primjerke i izlet završavamo povratkom u Bejrut

4. Tir i Sidon – cjelodnevni izlet – Krećemo u upoznavanje južnog dijela Libana. Prvo svraćamo u Sidon, ili Saidu, kako ga arapsko stanovništvo, koje danas tamo živi, zove. U Sidonu posjećujemo fantastični krstaški zamak, zatim šetamo kroz veliki „suk“, koji je najveći suk koji imamo prilike da upoznamo na ovom putovanju. Kupujemo jeftine suvenire, cjenkamo se sa lokalnim stanovništvom i obilazak Sidona završavamo posjetom velikom Karavan-saraju. Sjajni saraj, koji je izgrađen da bi razvio trgovinu na ovom prostoru, a koji su tokom 20. vijeka zaposjeli Francuzi i koristili kao svoje diplomatsko predstavništvo. Nakon toga, nastavljamo na jug, do najjužnije tačke Libana koju ćemo posjetiti na ovom putovanju. Stižemo u čuveni grad Tir, koji je još u najstarijim vremenima bio nadaleko poznat po svojim pomorcima, kolonijama, trgovini, ali i svom genijalnom položaju i neosvojivosti. S obzirom da su njegove zidine bile visoke čak 40 metara i najveći vojskovođa Starog vijeka, Aleksandar Makedonski, je imao ozbiljnih muka da ga osvoji. U tom gradu posjećujemo dva sjajna arheološka nalazišta, gdje obilazimo nekropolis, šetališnu zonu, trijumfalnu kapiju, ostatke rimskog hipodroma, antičko naselje, terme, misteriozni bazen u kome su se odigravali dvoboji u vodenim sportovima i uživamo u nevjerovatno pogledu sa šetališta, koje je jedan od zaštitnih znakova današnjeg Tira. Nakon toga slijedi povratak u Bejrut.

 

NAPOMENE:

Opisi i cijene fakultativnih izleta na sajtu su informativnog karaktera.

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

OPŠTI PODACI O ZEMLJI
Liban je država u zapadnoj Aziji. Smještena je na istočnoj obali Sredozemnog mora. Graniči se na sjeveru i istoku sa Sirijom i na jugu sa Izraelom.

Površina zemlje: 10.452 km2
Broj stanovnika: oko 4 miliona stanovnika
Glavni grad: Bejrut (oko 2 miliona stanovnika)

VIZA
Viza za Liban je neophodna za nosioce BH pasoša. Agencija posreduje za izdavanje iste, a dokumentacija se predaje najkasnije 2 mjeseca prije polaska zbog jako komplikovane procedure odobrenja iste. 

VREMENSKA ZONA
Vremenska zona je UTC +2,a leti UTC +3.

KLIMA
Na području Libana preovladava topla mediteranska klima, koja se odlikuje toplim ljetima i blagim i umjereno kišovitim zimama. August je najtopliji mjesec u godini, sa prosječnom temperaturom od 32 °C, dok su januar i februar najhladniji mjeseci u godini, sa temperaturom koja je prosječno oko 12 °C. Količina padavina na nivou godine je mala, i uglavnom se ograniči na određeni broj dana u godini, kada se sliju veliki količine kiše na ovo područje. Snijeg je jako rijedak i karakterističan je mahom za vrhove planina sa ogromnom nadmorskom visinom, a za Liban je interesantno da, usljed relativne blizine i velikog kontrasta, imate priliku da se prije podne sunčate i kupate na plaži, a već popodne skijate u skijališnim i zimskim centrima na obližnjim planinama.

HRANA I PIĆE 
Libanska hrana je vrlo raznovrsna i jako ukusna. Za libansku kuhinju je jako karakteristično da se koristi mnogo povraća i začina u pripremanju lokalnih proizvoda, pa su tako lokalni začini praktično neizostavna stavka svakog jela koje se služi na libanskoj trpezi. Često se pri kuhanju koristi i nana i može se reći da Libanci izrazito vole da je upotrebljavaju. Pored toga, dosta je zastupljena i leblebija, pa su tako neka od najpoznatijih libanskih jela napravljena upravo od nje, kao što su Humus i Falafel. Takođe, nadaleko su poznate i raznovrsne libanske salate, kao što su Fatuš i Tabule, koje imaju jake i izuzetno pikantne ukuse, ali libanska kuhinja je ipak dosta poznata i po korištenju ogromnih količina mesa. Libanci na mnogo načina pripremaju meso, a najčešće upotrebljavaju govedinu i ovčetinu, dok su svinjetina i riba daleko manje zastupljeni. Ipak, postoje usko specijalizovani riblji restorani, gdje se svježa riba, koja svakog jutra stiže na štandove u Bejrut, priprema na najrazličitije načine. Generalno, libanska kuhinja je jako ukusna i odlikuje se vrlo raznovrsnim korištenjem začina i kombinovanjem povrća, mesa i začina, koji su svojstveni za ovo područje.

ZDRAVLJE
Zdravstvena zaštita je dobra. Pored državnih bolnica, prisutan je i veliki broj privatnih ordinacija i klinika. Cijene zdravstvenih usluga u privatnim ordinacijama su znatno skuplje nego kod nas. Preporučuje se konzumiranje flaširane vode za piće, dok što se hrane tiče nema posebnih ograničenja. Voća i povrća ima u izobilju, ali je neophodno da bude dobro oprano.

OSIGURANJE 
Osiguranje nije obavezno ali ga svakako preporučujemo za daleke destinacije. Možete ga uplatiti u bilo kojoj osiguravajućoj kući i ponijeti na put, ili ga možete uplatiti kod nas u kancelariji do 5 dana pred put -  Sarajevo osiguranje.

SIGURNOST I BEZBJEDNOST
Svim posjetiocima se savjetuje da budu oprezni. Preporučuje se brižljivo čuvanje ličnih dokumenata i novca zbog rizika od pljačke i džeparenja. Šetanje ulicom u kasnim večernjim satima preporučljivo je jedino ako niste sami. Vojni punktovi se nalaze širom Bejruta i Libana, usljed trenutne vojne i političke situacije u zemlji, ali se generalno može reći da je zemlja mirna. Treba napomenuti da je slikanje vojnika i vojnih baza zabranjeno i da, u slučaju da vojnik vidi nekoga ko slika njega ili vojnu bazu, ima pravo da oduzme fotoaparat ili telefon.

ODJEĆA
Trebalo bi poštovati generalna pravila pristojnog ponašanja i oblačenja, posebno kada su u pitanju žene.

LOKALNA VALUTA
Liban – libanska lira (LBP), u oktobru 2017. godine
1 EUR = 1750 LBP, 1 USD = 1500 LBP 
Raspon cijena može da bude veoma širok u odnosu na kvalitet usluge koji želite. Ovo se odnosi kako na restorane i hotele, tako i na prevoz i posjete ljekaru. Tradicionalni restorani mogu da budu pristupačniji nego kod nas, dok su cijene u ekskluzivnim objektima izuzetno visoke. “Cjenkanje” pri kupovini (i to naročito u “sukovima” ili uličnim radnjama) dio je ovdašnje kulture.

KREDITNE KARTICE I BANKOMATI
Platne kartice je moguće koristiti u većini objekata u Libanu. Takođe, treba napomenuti da postoje marketi koji imaju minimum ispod koga ne primaju kreditne kartice i koji je uglavnom nekoliko eura, pa je zbog toga dobro uvijek kod sebe imati određen iznos u lokalnoj valuti. Takođe, u Libanu se američki dolar generalno jako dobro kotira i praktično sve možete platiti dolarima, što nije slučaj sa eurom.

KOMUNIKACIJA
Naše mreže funkcionišu i Libanu, a lokalne kartice su mahom oko 15 dolara (USD). Takođe, WI-FI je dostupan u smještaju i u jednom dijelu restorana i brzih hrana.

Hotel se nalazi u blizini glavne šoping zone i ulice Hamra. Svaka soba posjeduje kupatilo, TV, klimu i mini bar. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.