Sejšeli

Sejšeli

Putovanje na Sejšele 2019! 

10 dana - Mahe i Praslin - 2700 KM (avion, takse, hoteli 3*, transferi, vodič)

Polazak: 19.06.2019. godine

Jungle Tribe nasmijano pleme vas vodi na Sejšele. Deset dana tropskog raja! Prvo obilazimo najveće ostrvo Mahe. Posjećujemo glavni grad Viktoriju, botaničku baštu i najljepše plaže ovog ostrva - Port Launay, Anse Major, potom se selimo na Pralin (Praslin), jedno od najljepših ostrva na svijetu, gdje se bliže upoznajemo sa nevjerovatnom prirodom ovih granitnih i koralnih ostrva, rastinje, džunglu, živi svijet. 

Sejšeli su ostrvska republika, koju čini arhipelag ostrva smještenih u Indijskom okeanu, na oko 1600 kilometara od istočnih obala Kenije i Tanzanije. Arhipelag čini 115 ostrva granitnog i koralnog porijekla. Unutrašnja ostrva, njih 41 je granitnog porijekla, dok ostalih 74 su koralnog porijekla i formirani su u 5 ostrvskih grupa. Iako mali površinom, Sejšeli imaju dva lokaliteta na UNESCO-voj listi Svjetske baštine. Prva je rezervat Vallee de Mer, na Praslinu, gdje na starim palmama rastu veliki plodovi Coco de Mer, koji je danas i zaštitni znak ove države. Drugi lokalitet je Aldabra, najveći atol na svijetu, podignut na koralima.

Sejšeli se smatraju za mladu naciju, a prve naseobine na ostrvu potiču iz 1770. godine, koju su naselili Francuzi i Afrikanci. Francuzi su se na ostrvu zadržali do Napoleonovog poraza kod Vaterloa, 1815. godine, da bi nakon toga bili pod upravom Velike Britanije. Uzgajali su kokose, šečernu trsku i pamuka. Tokom ovog perioda, Viktorija je proglašena za prijestolnicu. Sejšeli su nezavisnost stekli 1976. godine, a danas su multietnička zemlja, koju su vijekovima naseljavali ljudi različitog porijekla. Kreolska nacija danas živi u miru, uprkos različitom porijeklu, kulturi, tradiciji i vjeri, i harmoniju smatra načinom života. Sejšeli danas imaju tri zvanična jezika: kreolski, engleski i francuski.

Kosmopolitski Sejšeli su danas mješavina afričkih, evropskih i azijskih naroda, različitih rasa, kulture i religija. Uticaji svih naroda ogledaju se u njihovoj tradiciji, običajima, kuhinji, muzici, pleasovima i umjetnosti. Izgradnja kuća prilagođena je životu u tropskim područjima, sa kućama strmih krovova. Sejšeli su dom mnogobrojnih rijetkih primjeraka biljaka i životinja, i ponosni su da im je čak oko 50% povrine zemlje pod zaštitom u vidu Nacionalnih parkova i rezervata. Na Sejšelima se mogu pronaći različite zaštićene vrste, od najmanjih žaba na svijetu, do najtežih kopnenih kornjača na svijetu, od najvećeg sjemena na svijetu - Coco de Mer-a do drveta meduze.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

1. dan: Okupljanje grupe na aerodromu „Nikola Tesla” u Beogradu dva sata prije leta. Let iz Beograda za Dohu u 12:15h – let QR 232. Dolazak u Dohu u 18:20h i presijedanje na let za Sejšele.

2. dan: Let iz Dohe u 02:00h za Sejšele – QR 678. Dolazak na Mahe u 08:35h. Dobrodošli u tropski raj! Transfer do smještaja. Slobodno vrijeme za odmor na plaži. Sejšeli su smješteni u Indijskom okeanu, oko 1600 kilometara od istočne obale Afrike. Najveća ostrva su Mahe, Praslin i La Digue, sa mnogobrojnim manjim ostrvskim grupama. Zbog svog položaja između 4. i 10. stepena južne geografske širine, ostva su pod tropskom klimom cijele godine. Divne plaže, nestvarne boje, tropsko rastinje i divni ljudi. Fakultativni izlet do Port Launay plaže na zapadnom dijelu ostrva. Noćenje. 

3. dan: Fakultativni izlet i obilazak cijelog Mahe ostrva. Posjećujemo glavni grad Viktoriju, istorijski dio grada, potom odlazimo u najstariji Spice garden na ostrvu gdje ćemo na brdovitom terenu imati prilike da vidimo vanilu, cimet, različite začine ali i čuvene sejšelske kornjače. Potom popodne provodimo odmarajući, na jednoj od naljepših plaža na Maheu – Anse Major. Povratak u smještaj. Noćenje.

4. dan: Transfer do luke i vožnja trajektom do Praslina, drugog ostrva u našoj tropskoj avanturi. Transfer do smještaja i uživanje u po mnogima, najljepšem ostrvu Sejšela. Noćenje.

5. dan: Fakultativni izlet za Vallee de Mai, UNESCO zaštićeno područje i rezervat biosfere kakav ne postoji ni na jednom drugom mjestu u svijetu. Predivna džungla, tropsko rastinje, endemske vrste i čuvena palma Coco de Mer, čiji plod je najveći na svijetu. Vijekovima je predstavljao blago ali i poznati afrodizijak. U šumi ćemo imati prilike da vidimo i crnog papagaja, a otkrit ćemo i zašto ovaj park zovu „Garden of Eden“. Povratak u smještaj uživanje na Anse Georgette plaži. Čekamo zalazak sunca i uživamo u nestvarnim bojama neba koje se ogledaju na vodi. Povratak u smještaj. Noćenje.

6. dan: Cjelodnevni fakultativni izlet za La Digue ostrvo, treće po veličini ostrvo Sejšela, ali svakako drugačije od ostalih. Ovo ostrvo je sačuvalo svoj tradicionalni način života i danas ga možete obići biciklom, pješke ili otvorenim kamionima. Posjećujemo jednu od najljepših plaža - Anse Source d'Argent. Uživanje i divljenje ljepoti oko nas. Povratak na Praslin. Noćenje.

7. dan: Fakultativni odlazak na jednu od najljepših plaža svijeta – čuvenu Anse Lazio, smještenu na sjeverozapadnom dijelu Praslina. Cjelodnevno uživanje u talasima, predivnom pijesku, plavetnilu i po želji trekking do vidikovca iznad plaže. Povratak u smještaj. Noćenje.

8. dan: Transfer do luke i vožnja trajektom do Mahea. Transfer do smještaja i upijanje energije ovih divnih ostrva. Noćenje.

9. dan: Napuštanje soba u prijepodnevnim satima i slobodno vrijeme do polaska. Transfer do aerodroma i let za Dohu u 18:35h – let QR 679. Dolazak u Dohu u 23:15h. Presijedanje na let za Beograd.

10. dan: Let iz Dohe u 06:55h za Beograd – let QR 231. Dolazak u Beograd u 11:15h. Kraj putovanja!

 Polazak: 19.06.2019. godine

** U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Termin ►

19.06.2019.

PROMO cijena:

2700 KM

First Minute cijena:

2780 KM

Regularna cijena:

2900 KM

**PROMO cijena važi za prvih četvero prijavljenih putnika. Nakon toga važi First Minute cijena za prijave do 19.03.2019. godine. Potom važi Regularna cijena aranžmana. 

Uslovi plaćanja:

Prilikom prijavljivanja plaća se 200 KM, a nakon formiranja grupe plaća se još 800 KM. Ostatak iznosa plaća se u agenciji, u konvertibilnim markama, a najkasnije 6 sedmica pred put. 

Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Beograd – Mahe
 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Mahe – Beograd
 • Smještaj u hotelu 3* na bazi noćenja sa doručkom prema planu i programu puta (3 noćenja sa doručkom na Maheu i 4 noćenja sa doručkom na Praslinu)
 • Sve transfere prema planu i program puta
 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji

Aranžmana NE obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 

Hotel 3* je smještajni objekat koji raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Svaka soba je klimatizovana i ima sopstveni T/WC. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Sejšeli su grupa od oko 155 ostrva u Indijskom okeanu, sjeverozapadno od Madagaskara i oko 1600 km istočno od obala Kenije i Tanzanije. Republika Sejšeli ima oko 90.000 stanovnika, a glavni grad Viktorija nalazi se na najvećem ostrvu Maheu. Ostrva koja pripadaju ovom arhipelagu su granitnog i koralnog porijekla.

Primjer smještaja na Mahe ostrvu:

 

Primjer smještaja na Praslinu: