Sejšeli

Sejšeli

Putovanje na Sejšele 2019! 

10 dana - Mahe i Praslin - 2700 KM (avion, takse, hoteli 3*, transferi, vodič)

Polazak: 19.06.2019. godine

Jungle Tribe nasmijano pleme vas vodi na Sejšele. Deset dana tropskog raja! Prvo obilazimo najveće ostrvo Mahe. Posjećujemo glavni grad Viktoriju, botaničku baštu i najljepše plaže ovog ostrva - Port Launay, Anse Major, potom se selimo na Pralin (Praslin), jedno od najljepših ostrva na svijetu, gdje se bliže upoznajemo sa nevjerovatnom prirodom ovih granitnih i koralnih ostrva, rastinje, džunglu, živi svijet. 

Sejšeli su ostrvska republika, koju čini arhipelag ostrva smještenih u Indijskom okeanu, na oko 1600 kilometara od istočnih obala Kenije i Tanzanije. Arhipelag čini 115 ostrva granitnog i koralnog porijekla. Unutrašnja ostrva, njih 41 je granitnog porijekla, dok ostalih 74 su koralnog porijekla i formirani su u 5 ostrvskih grupa. Iako mali površinom, Sejšeli imaju dva lokaliteta na UNESCO-voj listi Svjetske baštine. Prva je rezervat Vallee de Mer, na Praslinu, gdje na starim palmama rastu veliki plodovi Coco de Mer, koji je danas i zaštitni znak ove države. Drugi lokalitet je Aldabra, najveći atol na svijetu, podignut na koralima.

Sejšeli se smatraju za mladu naciju, a prve naseobine na ostrvu potiču iz 1770. godine, koju su naselili Francuzi i Afrikanci. Francuzi su se na ostrvu zadržali do Napoleonovog poraza kod Vaterloa, 1815. godine, da bi nakon toga bili pod upravom Velike Britanije. Uzgajali su kokose, šečernu trsku i pamuka. Tokom ovog perioda, Viktorija je proglašena za prijestolnicu. Sejšeli su nezavisnost stekli 1976. godine, a danas su multietnička zemlja, koju su vijekovima naseljavali ljudi različitog porijekla. Kreolska nacija danas živi u miru, uprkos različitom porijeklu, kulturi, tradiciji i vjeri, i harmoniju smatra načinom života. Sejšeli danas imaju tri zvanična jezika: kreolski, engleski i francuski.

Kosmopolitski Sejšeli su danas mješavina afričkih, evropskih i azijskih naroda, različitih rasa, kulture i religija. Uticaji svih naroda ogledaju se u njihovoj tradiciji, običajima, kuhinji, muzici, pleasovima i umjetnosti. Izgradnja kuća prilagođena je životu u tropskim područjima, sa kućama strmih krovova. Sejšeli su dom mnogobrojnih rijetkih primjeraka biljaka i životinja, i ponosni su da im je čak oko 50% povrine zemlje pod zaštitom u vidu Nacionalnih parkova i rezervata. Na Sejšelima se mogu pronaći različite zaštićene vrste, od najmanjih žaba na svijetu, do najtežih kopnenih kornjača na svijetu, od najvećeg sjemena na svijetu - Coco de Mer-a do drveta meduze.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

1. dan: Okupljanje grupe na aerodromu „Nikola Tesla” u Beogradu dva sata prije leta. Let iz Beograda za Dohu u 12:15h – let QR 232. Dolazak u Dohu u 18:20h i presijedanje na let za Sejšele.

2. dan: Let iz Dohe u 02:00h za Sejšele – QR 678. Dolazak na Mahe u 08:35h. Dobrodošli u tropski raj! Transfer do smještaja. Slobodno vrijeme za odmor na plaži. Sejšeli su smješteni u Indijskom okeanu, oko 1600 kilometara od istočne obale Afrike. Najveća ostrva su Mahe, Praslin i La Digue, sa mnogobrojnim manjim ostrvskim grupama. Zbog svog položaja između 4. i 10. stepena južne geografske širine, ostva su pod tropskom klimom cijele godine. Divne plaže, nestvarne boje, tropsko rastinje i divni ljudi. Fakultativni izlet do Port Launay plaže na zapadnom dijelu ostrva. Noćenje. 

3. dan: Fakultativni izlet i obilazak cijelog Mahe ostrva. Posjećujemo glavni grad Viktoriju, istorijski dio grada, potom odlazimo u najstariji Spice garden na ostrvu gdje ćemo na brdovitom terenu imati prilike da vidimo vanilu, cimet, različite začine ali i čuvene sejšelske kornjače. Potom popodne provodimo odmarajući, na jednoj od naljepših plaža na Maheu – Anse Major. Povratak u smještaj. Noćenje.

4. dan: Transfer do luke i vožnja trajektom do Praslina, drugog ostrva u našoj tropskoj avanturi. Transfer do smještaja i uživanje u po mnogima, najljepšem ostrvu Sejšela. Noćenje.

5. dan: Fakultativni izlet za Vallee de Mai, UNESCO zaštićeno područje i rezervat biosfere kakav ne postoji ni na jednom drugom mjestu u svijetu. Predivna džungla, tropsko rastinje, endemske vrste i čuvena palma Coco de Mer, čiji plod je najveći na svijetu. Vijekovima je predstavljao blago ali i poznati afrodizijak. U šumi ćemo imati prilike da vidimo i crnog papagaja, a otkrit ćemo i zašto ovaj park zovu „Garden of Eden“. Povratak u smještaj uživanje na Anse Georgette plaži. Čekamo zalazak sunca i uživamo u nestvarnim bojama neba koje se ogledaju na vodi. Povratak u smještaj. Noćenje.

6. dan: Cjelodnevni fakultativni izlet za La Digue ostrvo, treće po veličini ostrvo Sejšela, ali svakako drugačije od ostalih. Ovo ostrvo je sačuvalo svoj tradicionalni način života i danas ga možete obići biciklom, pješke ili otvorenim kamionima. Posjećujemo jednu od najljepših plaža - Anse Source d'Argent. Uživanje i divljenje ljepoti oko nas. Povratak na Praslin. Noćenje.

7. dan: Fakultativni odlazak na jednu od najljepših plaža svijeta – čuvenu Anse Lazio, smještenu na sjeverozapadnom dijelu Praslina. Cjelodnevno uživanje u talasima, predivnom pijesku, plavetnilu i po želji trekking do vidikovca iznad plaže. Povratak u smještaj. Noćenje.

8. dan: Transfer do luke i vožnja trajektom do Mahea. Transfer do smještaja i upijanje energije ovih divnih ostrva. Noćenje.

9. dan: Napuštanje soba u prijepodnevnim satima i slobodno vrijeme do polaska. Transfer do aerodroma i let za Dohu u 18:35h – let QR 679. Dolazak u Dohu u 23:15h. Presijedanje na let za Beograd.

10. dan: Let iz Dohe u 06:55h za Beograd – let QR 231. Dolazak u Beograd u 11:15h. Kraj putovanja!

 Polazak: 19.06.2019. godine

** U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Termin ►

19.06.2019.

PROMO cijena:

2700 KM

First Minute cijena:

2780 KM

Regularna cijena:

2900 KM

**PROMO cijena važi za prvih četvero prijavljenih putnika. Nakon toga važi First Minute cijena za prijave do 20.05.2019. godine. Potom važi Regularna cijena aranžmana. 

Uslovi plaćanja:

Prilikom prijavljivanja plaća se 200 KM, a nakon formiranja grupe plaća se još 800 KM. Ostatak iznosa plaća se u agenciji, u konvertibilnim markama, a najkasnije 6 sedmica pred put. 

Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Beograd – Mahe
 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Mahe – Beograd
 • Smještaj u hotelu 3* na bazi noćenja sa doručkom prema planu i programu puta (3 noćenja sa doručkom na Maheu i 4 noćenja sa doručkom na Praslinu)
 • Sve transfere prema planu i program puta
 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji

Aranžmana NE obuhvata:

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 

Hotel 3* je smještajni objekat koji raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Svaka soba je klimatizovana i ima sopstveni T/WC. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Sejšeli su grupa od oko 155 ostrva u Indijskom okeanu, sjeverozapadno od Madagaskara i oko 1600 km istočno od obala Kenije i Tanzanije. Republika Sejšeli ima oko 90.000 stanovnika, a glavni grad Viktorija nalazi se na najvećem ostrvu Maheu. Ostrva koja pripadaju ovom arhipelagu su granitnog i koralnog porijekla.

1. ANSE MAJOR PLAŽA – Anse Major je jedna od najlepših skrovitih plaža na Maheu. To je zaliv na severu ostrva s dve prekrasne bele koralne plaže i slatkovodnom lagunom. Plaža je mala, ali definitivno prelepa, s nekoliko palmi i puno vegetacije. U vodu možete ući bilo gde duž peščane plaže. Greben u blizini plaže je pogodan da se oprobate u ronjenju. Ovde možete videti najrazličitije vrste riba koje se ubrajaju među najživopisnije vrste koje žive oko Mahea. Fakultativni izlet će se organizovati u popodnevnim časovima. Cena izleta uključuje: transfere prema predviđenom itineraru, lokalnog vodiča na engleskom jeziku.

CIJENA IZLETA: 80,00 €

2. OBILAZAK OSTRVA MAHEA 

Bez obzira na krajnju destinaciju, svi posetioci Sejšela će započeti svoje putovanje na Maheu, najvećem i najraznovrsnijem ostrvu u arhipelagu. Mahe je najgušće naseljeno ostrvo od 115 ostrva, koje čine Republiku Sejšeli, na Indijskom okeanu. Sa oko 24.000 stanovnika, ovo ostrvo je dom za 33% ukupne populacije Sejšela. Ime „Mahe” potiče od bivšeg francuskog guvernera Mahe de la Bourdonnais, iako je originalno ime za ostrvo bilo „ I'île d'abondance” iliti „Ostrvo izobilja”. Kao što i sam naziv kaže, ovde ćemo zaista imati priliku da uživamo u lepoti prirode koje stvarno ima u izobilju – privlačne plaže sa belim peskom sa kojih nam se pogled pruža na guste prašume na brdovitim područjima, čista tirkizna voda, nepregledne plantaže kokosa... Pored toga, Mahe je i dom raznih autohtonih biljnih i životinjskih vrsta koje se ne mogu naći nigde drugde na svetu, od kojih su neke čak i izumrle, poput drveta meduza. Francuska kolonizacija 1700-ih i britanska kolonizacija od 19. do 20. veka ostavila je snažan evropski uticaj kako na kulturu Sejšela, tako i na arhitekturu, društvo, pa i kuhinju. Stoga hrana u Maheu ima kombinaciju francuske i britanske kuhinje sa dobrom merom morskih plodova. Naravno, zbog svoje duge obale, ne čudi nas što ljudi Mahea zavise od ribolova kao jednog od njihovih glavnih načina života. Tuna je ovde primarni ulov i stoga će biti sastavni deo i glavni sastojak mnogih jela. Zbog svoje bogate kulturne pozadine, Sejšeli su raj za kupce, pogotovo ako tražite autohtone suvenire i autentične predmete. Naravno, najbolje mesto za kupovinu je glavni grad Viktorija, koja se nalazi upravo na Maheu, koja je naša sledeća tačka obilaska. Iako ima svega 20-ak ulica, Viktorija predstavlja kulturni i administrativni centar Sejšela. Ime je dobio po britanskoj kraljici Vikoriji, iako njegovo osnivanje potiče iz perioda francuskih doseljenika 1778. godine. Obilazeći grad, uzivaćemo u šarenolikoj slici koju prave kamene i drvene kuće iz ranog 20. veka, zahvaljujući živopisnim fasadama, kapcima i balustradama. Viktorija ima dva glavna centra, od kojih se jedan smešten oko Sahat-kule – replika tornja sa satom na mostu Vauxhall u Londonu i simbol Sejšela, koji se nalazi u sredini severnog kružnog toka. Drugi centar okružuje pijacu Sir Selvin Selvin Clarke, koja je udaljena oko pet minuta hoda od tornja sa satom. Izgrađena 1840. godine, a dobila je ime po francuskom guverneru koji je sam izgradio štandove za prodaju robe za lokalne poljoprivrednike i ribare. Ova pijaca je zaista vredna posete, pogotovo subotom ujutro, kada se nudi prava košnica aktivnosti – uključujući ribu, začine i egzotično voće za prodaju. Osim toga, tu se nalazi i kafić u kojem možete sediti i upijati intenzivne boje, zvukove i mirise sa pijace, dok uživate u doručku ili užini za ručak.

Jedno od najposećenijih mesta na Sejšelima i jedno od najomiljenijih, posebno fotografima, jeste šareno ukrašen hinduističi hram za boga Vinaiagara. Ova živopisna građevina u ulici Kuinci (Quincy street) izgrađena je 1992. godine i služi kao bogomolja za oko 5.000 hindusa koji žive u Viktoriji. Oni koji su voljni da izuju cipele i ostave ih na ulazu, mogu da posete mali hram izvan časova ceremonije. Našu turu nastavljamo ka zelenom dragulju grada – Botaničkoj bašti – koja bi svakako trebala biti na dnevnom redu svih koji posete Mahe. Baštu je 1901. godine osnovao botaničar Paul Dupont sa Mauricijusa. Ovde možete videti najrazličitije vrsta flore Sejšela i otkriti neke od lokalnih životinja. Na ulazu možete uzeti brošuru sa detaljima o domaćim i stranim biljnim vrstama (ukupno oko 500 biljaka), uključujući 40 vrsta palmi. Ako želite da vidite sve, preporučujemo odvojite jedan do dva sata vašeg vremena. Neke od najlepših biljaka su hlebno drvo, papaja, muskatni oraščić, indijski tamarind (indijska datula) i druge egzotične i ukrasne biljke, kao i čuvena palma Coco de Mer. Osim toga, tu je i vrt orhideja u kom se nalazi oko 150 različitih vrsta, dok se u gornjim delovima vrta možete diviti domaćim pticama i šišmišima. Turneja se završava velikim ograđenim prostorom u kojem žive divovske Aldabra kornjče. Nakon toga naš dan nastavljamo ka plantaži i  STC fabrici čaja. Plantaža čaja na Sejšelima počela je sa radom 1945. godine, ali je tek 1966. počela proizvodnja čaja. Sejšelska fabrika čaja, smeštena u prekrasnim planinama Morne Blanc, gde ćete uživati u prekrasnom panoramskom pogledu na zapadne obale Mahea. Ovde, na hladnom planinskom vazduhu, usred terasastih plantaža čaja, otkrićete kako se pravi sejšelski čaj. Ova radna fabrika nudi edukativne ture koje pokazuju proces proizvodnje čaja – od sušenja do pakovanja. STC fabrika čaja danas proizvodi 28 vrsta čaja koje su veoma popularne među lokalnim stanovništvom i turistima. Ove čajeve možete da kupite na samom licu mesta, ali i u lokalnoj prodavnici u Viktorji, kao i na aerodromu Seychelles International. Odatle se upućujemo ka jednoj od najlepših plaža Port Launay, gde ćemo napraviti najzanimljivije fotografije. Potom ćemo ručati u poznatom kreolskom restoranu i uživati u kupanju i sunčanju na nekoj od obližnjih plaža. Izlet završavamo posetom craft village-a. Fakultativni izlet započinjemo u jutarnjim časovima, a završavamo kasno popodne. Cena izleta uključuje: transfere prema predviđenom itineraru, vodu, ručak u kreolskom restoranu, ulaznicu u Botaničku baštu, lokalnog vodiča na engleskom jeziku.

CIJENA IZLETA: 90,00 €

3. OBILAZAK VALLEE DE MAI-A

Vallee de Mai je „srce Praslina” i dom ostataka prvobitnih džungli palmi na Sejšelima i često je opisivan kao „rajski vrt” zahvaljujući svojoj izolovanoj i mističnoj prirodi. Park je stavljen pod zaštitu još davne 1966. godine, sa preko 1.400 stabala jedinstvene palme Coco de Mer, koja je pod zaštitom sejšelske vlade zbog svoje lokacije i jedinstvenosti. Kada su Sejšeli bili deo superkontinentske Gondvane, mnogo godina pre nego što su se razdvojili na postojeće kontinente, područje je bilo preplavljeno jedinstvenom biljnom i životinjskom raznolikošću. U ovoj netaknutoj džungli, nepromenjenoj milionima godina, mogu se pronaći svih šest endemskih vrsta palmi, od kojih je najpoznatija Coco de Mer. Raste samo na ostrvima Praslin i Curieuse. Najstariji primerak drveta star je oko 300 godina i visok 27 m sa savršeno ravnim stablom i velikim, lepezastim lišćem. Žensko stablo proizvodi plodove u obliku srca do 25 kg – najveći i najteži plod na svetu. Međutim, palma Coco de Mer je danas ugrožena vrsta i na crvenoj listi Svetske unije za očuvanje prirode, jer da se njen broj u poslednjih 50 godina smanjio za oko 30%. Vallee de Mai je takođe i dom za retku vrstu papagaja – crni papagaj. Iako se zove crni papagaj, on nije u potpunosti crn, više je braon-sive boje. Mnogi stručnjaci za ptice tretiraju ga kao lokalni oblik vrste koja se nalazi na Madagaskaru i Komorima, ali neki misle da je to posebna vrsta koja se ne nalazi nigde drugde osim na Sejšelima. Veoma su stidljivi i obično se mogu samo čuti. Nakon obilaska ovog rezervata, uputićemo se ka jednoj od najlepših plaža Praslina – Anse Georgette. Zapanjujuća prirodna lepota ove male uvale zaista će vam oduzeti dah. Anse Georgette se često opisuje kao jedna od dve najlepše plaže na Praslinu, a druga je Anse Lazio. Neverovatna mešavina prekrasne tirkizne vode, netaknutog belog peska i raskošnih palmi čine ovu plažu pravim malim rajem. Ovde će mnogi posetioci biti gosti obližnjeg Lemuria Resorta, ali Anse Georgette je otvoren za sve. Anse Georgette je jedna od retkih netaknutih plaža na Sejšelima, nudeći prirodnu, zapanjujuću lepotu, pa je jasno zašto je plaža toliko popularna i zašto okuplja goste sa svih strana sveta da uživaju u ovom neverovatnom predelu, čineći ga nezaobilaznim mestom kada ste na Sejšelima. Fakultativni izlet započinjemo u jutarnjim časovima, a završavamo popodne. Cena izleta uključuje: transfere prema predviđenom itineraru, ulaznicu u Vallee de Mai, lokalnog vodiča na engleskom jeziku.

CIJENA IZLETA: 100,00 €

4. OBILAZAK OSTRVA LA DIGUEA

Ako tražite opuštenu ostrvsku atmosferu, sa predivnim plažama i samo jednim dodirom lokalnog života, La Digue je savršeno mesto za vas. Najmanji od tri glavna naseljena ostrva, La Digue ima malu populaciju od samo 2.000 ljudi. Bez aerodroma, i sa samo šačicom drumskih vozila, ovo je krajnje ležerno mesto sa nekim od najfascinantnijih plaža na Sejšelima. Plaže na La Digueu su nešto što se nikako ne sme propustiti. Bez obzira da li više volite dugačke lukove netaknutog belog peska ili prekrasne obale uokvirene masivnim granitnim stenama, ove plaže će vam oduzeti dah. Na jugu grada u okviru kompleksa L'Union Estate nalazi se Anse Source D'Argent – najpoznatija plaža na Sejšelima. Na ovoj plaži se nalazi i park u kojem možemo videti muzej, stare mlinove za kokos i divovske kornjače. Jedinstvena mešavina plitke vode, čistog belog peska i impresivnih granitnih stena donosi pravi užitak, koji će posetioci dugo pamtiti. Osim toga, ovde ćemo imati priliku i da se vozimo tradicionalnim kamiončićem i da uživamo u ukusnoj kreolskoj kuhinji. Cena izleta uključuje: transfere prema predviđenom itineraru, ručak, lokalnog vodiča na engleskom jeziku.

CIJENA IZLETA: 140,00 €

5. ANSE LAZIO PLAŽA

Savršena kombinacija sunca, kristalno čiste vode i zlatkastog peska čine je neverovatnom plažom. Na plaži postoji poseban deo gde se možete kupati. Osim toga, idealna je za sve ljubitelje ronjenja zbog odlične vidljivosti u prozirnoj vodi. Podjednako je i pogodna za porodice zahvaljujući velikim, peščanim područjima gde se deca mogu igrati. Što se tiče sadržaja, tu su male prodavnice i nekoliko restorana na svakom kraju plaže gde možemo da uživamo u ručku ili večeri. Tu je i zanimljiv bar zvan Honesty bar, u kome nema posluge, već gosti sami sebi spremaju šta žele, a zatim plaćaju ono što su uzeli. Ovaj bar ima prelep pogled na malu uvalu, što ga čini odličnim mestom za opuštajuće, osvežavajuće piće posle dana na plaži. Sve u svemu, Anse Lazio zaslužuje svoju visoku reputaciju zahvaljujući mešavini neverovatne lepote i širokog spektra aktivnosti i sadržaja. Zapravo, nije ni čudo što je plaža bila rangirana kao šesta najbolja plaža na svetu od strane Tripadvisora u 2015. godini. Cena izleta uključuje: transfere prema predviđenom itineraru, lokalnog vodiča na engleskom jeziku.

CIJENA IZLETA: 50,00 €

 

NAPOMENE:

 • Opisi i cijene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložni su promjenama.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može utjecati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

1. OPŠTI PODACI:

Glavni grad: Viktorija

Površina: 459 km²

Broj stanovnika: 94.228 (2016.)

Stanovništvo: većinom Francuzi, Afrikanci, Indijci I Kinezi

Jezik: francuski, engleski, kreolski

Vjeroispovijest: hrišćani - rimokatolici

Lokalno vrijeme: UTC + 4

Nezavisnost: 26.jun 1976.

Valuta: sejšelska rupija

2. VIZE:

Viza za Sejšele nije potrebna za državljane Bosne i Hercegovine za turistički boravak do 90 dana. Pasoš mora biti važeći najmanje 6 mjeseci po povratku sa puta (minimum 2 slobodne strane). Molimo nosioce pasoša Republike Hrvatske, Srbije, Crne Gore i ostalih nacionalnosti da vizni režim za Sejšele provjere u matičnoj ambasadi.

3. VREMENSKA ZONA je UTC+4, odnosno tokom zimskog računanja vremena razlika između BiH i Sejšela je 3h, a tokom ljetnog računanja je 2h, jer Sejšeli ne prelaze na ljetno računanje vremena.

4. ZDRAVSTVENA SITUACIJA:

Voda nije za piće, koristi se isključivo flaširana i izbjegava se led. Flaširana voda se koristi i za pranje zuba.

Nijedna vakcina nije neophodna za ulazak na Sejšele.

Što se tiče lijekova protiv malarije, nije neophodno uzimati jer na Sejšelima malarije nema, ali se o ovome konsultujte sa Vašim ljekarom. Važno je da znate da lijekovi ne štite 100% od malarije i mogu imati neželjena dejstva.

Od lijekova sa sobom ponjieti lijekove za redovnu terapiju ako je imate, probiotik, lijekove za snižavanje temperature, protiv bolova, odnosno lijekove koje generalno nosite sa sobom na putovanje. Ponesite obavezno i kremu za sunčanje i Autan.

Preporuka je da imate zdravstveno osiguranje. Zdravstveno osiguranje možete uzeti u agenciji do 5 dana pred put. Za cijenu osiguranja pozovite agenciju.

5. BEZBJEDNOST:

Sejšeli su bezbijedna destinacija, ali se savjetuje da dragocenosti čuvate u smještaju jer uvijek postoji mogućnost krađe na ulicama ili plažama.

6. KLIMA:

Sejšeli tokom čitave godine imaju sličnu temperaturu gdje noći rijetko kada idu ispod 24 stepena, a dan rijetko prelazi 33. Možete očekivati stalnu smjenu oblaka i sunca, bujno zelenilo i vlažnost vazduha, jer ipak je ovo tropska destinacija.

7. HRANA:

Sejšelska kuhinja nastala je pod uticajem francuske, britanske, indijske, afričke i arapske kuhinje, te je tako kreirana sasvim jedinstvena kuhinja, gdje su najznačajnije namirnice one koje se nalaze u njihovom okruženju: plodovi mora, ribe, kao i raznorazno tropsko voće i začini. Posebno đumbir, kari i čili. Skoro svako jelo ima barem jedan od ova tri začina u sebi.

8. ODJEĆA:

Od odjeće je potrebna ljetna, laganija garderoba, ali obavezno ponesite sa sobom nešto dugih rukava i nogavica prije svega zbog aviona ali i eventualne mogućnosti da temperatura padne.

9. NOVAC:

Valuta koja je u opticaju je sejšelska rupija - SCR.

1eur = 15 SCR, 1$ = 13 SCR.

Preporuka je da sa sobom nosite dolare, jer je to najšire prihvaćena valuta na Sejšelima.

U boljim hotelima i u glavnom gradu postoje bankomati i sve usluge se mogu platiti karticama ili u stranim valutama (eurima i dolarima), a isto važi i za rent-a-car. O pojedinostima posavjetujte se sa Vašom bankom i obavezno prijavite odlazak u inostranstvo, kako Vam kartice ne bi bile blokirane.

10. STRUJA, INTERNET I KOMUNIKACIJA:

Naše mreže u većini slučajeva rade na teritoriji Sejšela.

Svi smještaji imaju wi-fi.

Što se tiče električne energije, napon je isti kao kod nas, ali su Vam potrebi adapteri za utičnice. Ulaz je kao za Veliku Britaniju (tri pljosnata konektora).

Adaptere na samoj destinaciji ne možete nabaviti.

11. SUVENIRI:

Od suvenira preporučujemo: Takamaka rum, Coco de mer – morski kokos (vrlo je važno imati autentičnu potvrdu o kupovini, tj. dobiti certifikat jer je od 2017. godine uveden zakon koji strogo pazi na krijumčarenje ove vrste, bez prave potvrde možete završiti i u zatvoru), nešto sa motivima kornjača koje su zaštitni znak Sejšela, eterična ulja, kreolski nakit i umjetnička djela, marame, haljine.

12. DRUGE NAPOMENE:

Ukoliko želite da rentate vozilo ili motor na Sejštelima nije Vam potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Uvijek provjeravajte rok trajanja svega što kupujete na Sejšelima.

Primjer smještaja na Mahe ostrvu:

 

Primjer smještaja na Praslinu: