Kenija Akcija

Kenija Akcija

Putovanje Kenija 2019! 

Nasmijano pleme vodi Vas u Keniju - magični odmor na predivnim plažama uz najbolju avanturu - safari! 

10 dana - Mombasa - 1980 KM  (avion, takse, hotel, transferi, predstavnik)

Polasci: 20.07.2019. ; 25.09.2019. godine

Smješteni na obali Indijskog okeana u blizini Mombase, imat ćemo priliku da uživamo na nestvarnim plažama, zalascima sunca, plivanju u kristalnom tirkiznom moru, uz afričke zvuke, osmijehe i druženje sa lokalcima. Obala je poznata po koralima, dugim plažama sa bijelim pijeskom i mnogim aktivnostima - od ronjenja, preko surfovanja do kite-surfinga. Fakultativno obilazimo Mombasu, drugi najveći grad poslije prijestolnice Najrobija i upoznajemo se sa gradom za čiji današnji izgled su zaslužni arapski, azijski i evropski narodi. Mombasa je najstariji grad Kenije, a njen položaj na obali učinio je da bude važna luka za trgovinu.

Naš odmor na obali začinit ćemo najboljom avanturom - safarijem. Imat ćemo priliku da krenemo u najpoznatije Nacionalne parkove u potragu za velikom petorkom Afrike – lavovima, bivolima, crnim nosorozima, slonovima i leopardima. Istražujemo afričku savanu, uživamo u prizorima pred nama, posmatramo mnogobrojne životinje u prirodnom okruženju - žirafe, zebre, gazele, impale, droplje, hijene, dingo, majmune, merkate, nilske konje... Nevjerovatan osjećaj koji se zauvijek pamti! 

Uživamo u našoj afričkoj avanturi, u suncu, druženju sa divnim ljudima, osmesima, uz nestvarne zalaske sunca, zvuke afričke savane, bubnjeva, talasa, dječijeg smijeha, dok planiramo našu narednu posjetu Mama Africi! Hakuna Matata! :)

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

1. dan: Okupljanje grupe na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dva sata prije leta. Let iz Beograda za Dohu u 12:15h – let QR 232. Dolazak u Dohu u 18:20 i presijedanje na let za Mombasu.

2. dan: Let iz Dohe za Mombasu u 02:30h i slijetanje u 08:30h po lokalnom vremenu – let QR 1333. Transfer do smještaja na obali okeana. Hello Mama Africa! Slobodno vrijeme do ulaska u smještaj i opuštanje uz koktele i zvuke afričke muzike. Noćenje.

3. dan: Fakultativni izlet do Mombase, posjećujemo “Mombasa kljove”, poznati simbol ovog grada, Stari grad čija arhitektura svedoči o arapskim, azijskim i evropskim narodima koji su bili na ovom prostoru i Jesus Fort, utvrđenje koje su u 16. vijeku sagradili Portugalci. Povratak u smještaj. Noćenje.

4.-5. dan: Dani rezervisan za upoznavanje „velike petorke”, gdje ćemo imati prilike da upoznamo životinjski svet Afrike. Možemo Vam ponuditi jednodnevni ili dvodnevni fakultativni izlet u Nacionalni Park Tsavo ili dvodnevni fakultativni izlet avionom u Nacionalni Park Masai Mara. Imat ćemo priliku da upoznamo afričku divljinu koju smo zamišljali cijelog života, pravu savanu kojom nesmetano i ponosno šetaju slonovi, lavovi, gepardi, bivoli, žirafe, nosorozi, nilski konji, leopardi, krokodili, antilope, dik-dik jeleni i mnoge druge životinje. Povratak u smještaj. Noćenje.

6. dan: Slobodno vrijeme za uživanje na plaži, uz afričke ritmove, nasmijane lokalce, pozitivnu energiju, dok smo okruženi plavetnilom Indijskog okeana. Noćenje.

7. dan: Fakultativni izlet za sve one koji bi želeli da se oprobaju u pecanju na Indijskom okeanu - avanturističko uživanje na okeanu – pecanje. Lagano isplovljavamo našim brodom i krećemo u potragu za najrazličitijim podvodnim svijetom Indijskog okeana. U kenijskim okeanskim vodama može se sresti preko 30 različitih vrsta morskih riba, a najpoznatije od njih su vahu, barakuda, kingfish, mako ajkula, tigar ajkula, sabljarka, tuna, itd. Povratak u smještaj. Noćenje.

8. dan: Slobodan dan za odmor, uživanje i kupanje. Noćenje.

9. dan: Napuštamo sobe u prijepodnevnim satima i koristimo vrijeme da upijemo zrake sunca, osmijehe, muziku, mirise i utiske iz naše afričke avanture. Transfer do aerodroma i let iz Mombase za Dohu u 16:50h – let QR 1334. Dolazak u Dohu u 23:25h i presijedanje na let za Beograd.

10. dan: Let iz Dohe u 06:55h – QR 231. Dolazak u Beograd u 11:15h. Kraj putovanja!

Polasci: 20.07.2019. ; 25.09.2019. godine

**U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske, od strane agencije ili avio kompanije. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Termin → 20.07.2019. 25.09.2019.
First minute cena: 1980 KM 1980 KM
Regularna cena: 2180 KM 2180 KM

*First minute cijena važi za prijave do tri mjeseca prije putovanja. Nakon tog datuma važi regularna cijena aranžmana.

*Za ovo putovanje neophodno je da imate žuti karton (potvrdu o vakcinaciji protiv žute groznice)!

Uslovi plaćanja:

Prilikom prijavljivanja plaća se 400 KM, a nakon formiranja grupe dodatnih 800 KM. Ostatak sume plaća se u agenciji, u konvertibilnim markama, a najkasnije 6 sedmica pred put. 

Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Beograd – Mombasa
 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Mombasa – Beograd
 • Smještaj na bazi 7 noćenja sa doručkom, u hotelu na obali Indijskog okeana u blizini Mombase
 • Transfer od aerodroma do smještaja i od smeštaja do aerodroma prema planu i programu puta
 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije tokom putovanja

Aranžman NE obuhvata:

 • Troškove vize za Keniju (100,00 KM) 
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (možete uzeti u agenciji do 5 dana pred put) 
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.