Kenija Akcija

Kenija Akcija

Putovanje Kenija 2019! 

Nasmijano pleme vodi Vas u Keniju - magični odmor na predivnim plažama uz najbolju avanturu - safari! 

10 dana - Mombasa - 1980 KM  (avion, takse, hotel, transferi, predstavnik)

Polasci: 20.07.2019. ; 25.09.2019. godine

Smješteni na obali Indijskog okeana u blizini Mombase, imat ćemo priliku da uživamo na nestvarnim plažama, zalascima sunca, plivanju u kristalnom tirkiznom moru, uz afričke zvuke, osmijehe i druženje sa lokalcima. Obala je poznata po koralima, dugim plažama sa bijelim pijeskom i mnogim aktivnostima - od ronjenja, preko surfovanja do kite-surfinga. Fakultativno obilazimo Mombasu, drugi najveći grad poslije prijestolnice Najrobija i upoznajemo se sa gradom za čiji današnji izgled su zaslužni arapski, azijski i evropski narodi. Mombasa je najstariji grad Kenije, a njen položaj na obali učinio je da bude važna luka za trgovinu.

Naš odmor na obali začinit ćemo najboljom avanturom - safarijem. Imat ćemo priliku da krenemo u najpoznatije Nacionalne parkove u potragu za velikom petorkom Afrike – lavovima, bivolima, crnim nosorozima, slonovima i leopardima. Istražujemo afričku savanu, uživamo u prizorima pred nama, posmatramo mnogobrojne životinje u prirodnom okruženju - žirafe, zebre, gazele, impale, droplje, hijene, dingo, majmune, merkate, nilske konje... Nevjerovatan osjećaj koji se zauvijek pamti! 

Uživamo u našoj afričkoj avanturi, u suncu, druženju sa divnim ljudima, osmesima, uz nestvarne zalaske sunca, zvuke afričke savane, bubnjeva, talasa, dječijeg smijeha, dok planiramo našu narednu posjetu Mama Africi! Hakuna Matata! :)

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email: info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

1. dan: Okupljanje grupe na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dva sata prije leta. Let iz Beograda za Dohu u 12:15h – let QR 232. Dolazak u Dohu u 18:20 i presjedanje na let za Mombasu.

2. dan: Let iz Dohe za Mombasu u 02:30h i slijetanje u 08:30h po lokalnom vremenu – let QR 1333. Transfer do smještaja na obali okeana. Hello Mama Africa! Slobodno vrijeme do ulaska u smještaj i opuštanje uz koktele i zvuke afričke muzike. Noćenje.

3. dan: Fakultativni izlet do Mombase, posjećujemo “Mombasa kljove”, poznati simbol ovog grada, Stari grad čija arhitektura svedoči o arapskim, azijskim i evropskim narodima koji su bili na ovom prostoru i Jesus Fort, utvrđenje koje su u 16. vijeku sagradili Portugalci. Povratak u smještaj. Noćenje.

4.-5. dan: Dani rezervisan za upoznavanje „velike petorke”, gdje ćemo imati prilike da upoznamo životinjski svet Afrike. Možemo Vam ponuditi jednodnevni ili dvodnevni fakultativni izlet u Nacionalni Park Tsavo ili dvodnevni fakultativni izlet avionom u Nacionalni Park Masai Mara. Imat ćemo priliku da upoznamo afričku divljinu koju smo zamišljali cijelog života, pravu savanu kojom nesmetano i ponosno šetaju slonovi, lavovi, gepardi, bivoli, žirafe, nosorozi, nilski konji, leopardi, krokodili, antilope, dik-dik jeleni i mnoge druge životinje. Povratak u smještaj. Noćenje.

6. dan: Slobodno vrijeme za uživanje na plaži, uz afričke ritmove, nasmijane lokalce, pozitivnu energiju, dok smo okruženi plavetnilom Indijskog okeana. Noćenje.

7. dan: Fakultativni izlet za sve one koji bi želeli da se oprobaju u pecanju na Indijskom okeanu - avanturističko uživanje na okeanu – pecanje. Lagano isplovljavamo našim brodom i krećemo u potragu za najrazličitijim podvodnim svijetom Indijskog okeana. U kenijskim okeanskim vodama može se sresti preko 30 različitih vrsta morskih riba, a najpoznatije od njih su vahu, barakuda, kingfish, mako ajkula, tigar ajkula, sabljarka, tuna, itd. Povratak u smještaj. Noćenje.

8. dan: Slobodan dan za odmor, uživanje i kupanje. Noćenje.

9. dan: Napuštamo sobe u prijepodnevnim satima i koristimo vrijeme da upijemo zrake sunca, osmijehe, muziku, mirise i utiske iz naše afričke avanture. Transfer do aerodroma i let iz Mombase za Dohu u 16:50h – let QR 1334. Dolazak u Dohu u 23:25h i presjedanje na let za Beograd.

10. dan: Let iz Dohe u 06:55h – QR 231. Dolazak u Beograd u 11:15h. Kraj putovanja!

Polasci: 20.07.2019. ; 25.09.2019. godine

**U rijetkim slučajevima moguće je pomjeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske, od strane agencije ili avio kompanije. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

Termin → 20.07.2019. 25.09.2019.
First minute cijena: 1980 KM 1980 KM
Regularna cijena: 2180 KM 2180 KM

*First minute cijena za termin 20.07.2019. godine važi za prijave do 20.05.2019. godine! Nakon tog datuma važi regularna cijena aranžmana.

*First minute cijena za termin 25.09.2019. godine važi za prijave do 25.06.2019. godine! Nakon tog datuma važi regularna cijena aranžmana.

*Za ovo putovanje neophodno je da imate žuti karton (potvrdu o vakcinaciji protiv žute groznice)!

Uslovi plaćanja:

Prilikom prijavljivanja plaća se 400 KM, a nakon formiranja grupe dodatnih 800 KM. Ostatak sume plaća se u agenciji, u konvertibilnim markama, a najkasnije 6 sedmica pred put. 

Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Aranžman obuhvata:

 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Beograd – Mombasa
 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Mombasa – Beograd
 • Smještaj na bazi 7 noćenja sa doručkom, u hotelu na obali Indijskog okeana u blizini Mombase
 • Transfer od aerodroma do smještaja i od smeštaja do aerodroma prema planu i programu puta
 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije tokom putovanja

Aranžman NE obuhvata:

 • Troškove vize za Keniju (100,00 KM) 
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (možete uzeti u agenciji do 5 dana pred put) 
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

1. OBILAZAK MOMBASE

Mombasa je drugi grad po veličini u Keniji i najveća luka, tj. ostrvo koje je mostovima povezano sa kopnom. Mombasa je uvek interesantna posetiocima, što zbog svoje svakodnevne vreve i takozvane „pijačne atmosfere” grada, što zbog svojih kulturnih i etničkih razlika, odlično ukomponovanih u skladnu celinu. Grad su vekovima unazad naseljavali narodi sa Bliskog istoka i Indusi, pa je tako većinsko stanovništvo islamske veroispovesti. Posebnu čar ovom gradu daje i blizina nacionalnih parkova i seoskih zajednica. U pratnji lokalnog vodiča obići ćemo Akamba fabriku rezbarija od drveta, kao i Isusovu tvrđavu (Fort Jesus) izgrađenu u 16. veku. Danas se iza ovog vrednog istorijskog muzeja prostire divan park sa pogledom na okean, gde zavaljeni ispod neke palme ili drveta baobaba možemo čuti razne zanimljive priče družeći se sa lokalcima. Pažnju privlaći svakako i stari grad, gradsko jezgo koje je načičkano suvenitnicama i radnjama manufakture, a prepuno stanovnika koji cirkulišu lavirintom tipičnih afričkih ulica. Upoznaćemo se sa  autentičnim domaćinstvima izgrađenim u arapskom i indijskom tradicionalnom stilu. Takođe, u starom gradu se nalazi Bela kuća, prvi Američki konzulat i Stara pošta koju su izgradili Indusi kako bi putem železnice slali kući vesti i novac. Ulica Biashara nudi najrazličitije kenijske tkanine, jarkih, ali simpatično uklopljenih boja, a tu je i simbol grada – „Mombasa kljove”. Obići ćemo i lokalnu pijacu začina i kenijske hrane. Imaćemo prilike da vidimo i staru luku u kojoj današnji trajekti saobraćaju od 1937. godine, a iz koje su vekovima unazad transportovali kenijske robove ka Likoniju i ka kopnu na dalje. Izlet će se organizovati u popodnevnim časovima, a traje od 08h do 13h. U cenu uključeno: prevoz, ulaznice na lokalitete, lokalni vodič. U cenu nije uključeno: bakšiš za lokalnog vodiča.

CIJENA IZLETA: 45,00 $

 

2. PECANJE (,,DEEP SEA FISHING’’)

Za popodne je predviđeno avanturističko uživanje na okeanu – pecanje. Lagano isplovljavamo našim brodom i krećemo u potragu za najrazličitijim podvodnim svetom Indijskog okeana. U kenijskim okeanskim vodama može se sresti preko 30 različitih vrsta morskih riba, a najpoznatije od njih su vahu, barakuda, kingfish, mako ajkula, tigar ajkula, sabljarka, tuna, itd. Izlet će se organizovati u popodnevnim časovima, a traje oko 4h. U cenu uključeno: prevoz, vožnja brodom, instruktor, oprema za pecanje, voda i bezalkoholno piće. U cenu nije uključeno: bakšiš za instruktora.

CIJENA IZLETA: 90,00 $

 

3. JEDNODNEVNI SAFARI U NP TSAVO (ISTOČNI)

Tsavo je jedan od najvećih nacionalnih parkova na svetu i prostire se na 22.000 kvadratna kilometra čineći 4% celokupne teritorije Kenije. Naziv je dobio po reci Tsavo. U njemu se nalazi prirodni fenomen Yatta Plateau – protok lave dugačak skoro 300 kilometara, a poznat je i po crvenim slonovima, koji se mogu samo ovde sresti, a svoju čuvenu boju su poprimili od crvene vulkanske zemlje sa kojom su stalno u dodiru. Park se sastoji se iz istočnog i zapadnog dela. Izlet započinjemo ranojutarnjom vožnjom (05:00 h ujutru) kroz zadivljujuće predele afričke divljine do nacionalnog parka Tsavo (oko 200 km). Pre ulaska u park pravimo pauzu za osveženje i doručak. Odmah krećemo u obilazak i u potragu za životinjama. Park izgleda kao afrička divljina koju smo zamišljali celog života, prava savana kojom nesmetano i ponosno šetaju slonovi, lavovi, gepardi, bivoli, žirafe, nosorozi, nilski konji, leopardi, krokodili, antilope, dik-dik jeleni i mnoge druge životinje. Sledeća pauza je pauza za ručak (lokalna hrana), a ako vremenski uslovi budu dozvoljavali, nastavljamo sa safarijem još koji sat. Park napuštamo ko 16:30h i nakon vožnje predveče stižemo u smeštaj. U cenu uključeno: prevoz, ulaznica, safari, instruktor, doručak i ručak u lokalnom restoranu. U cenu nije uključeno: bakšiš za instruktora, voda, sokovi.

CIJENA IZLETA: 160,00 $

 

 

4.DVODNEVNI SAFARI U NP TSAVO (ISTOČNI)

Za prave avanturiste i one koji žele još malo da uživaju u divljini pripremili smo dvodnevni safari. Prvog dana će se ujutru rano krenuti na izlet (05:00h ujutru), i nakon malog predaha ulazimo u nacionalni park i avantura počinje! Ceo dan ćemo posmatrati životinje, sa pauzom za ručak i čikiranje u smeštaju (lodge). Nakon popodnevnog dela safarija odlazimo u smeštaj. Sledećeg dana se rano budimo i uz magičan izlazak sunca nastavljamo sa safarijem kako bismo pre doručka uspeli da vidimo kako se divljina budi. Posle pauze za doručak, takođe, idemo u još jednu vožnju savanom, a potom kasnije izlazimo iz smeštaja i, ponovo, nastavljamo sa istraživanjem. U restoranu lokalne hrane imaćemo ručak, a potom kasno popodne napuštao nacionalni park i predveče stižemo u smeštaj u Mombasi. U cenu uključeno: prevoz, ulaznica, safari, instruktor, doručak, ručak i večera u lokalnom restoranu prvog dana, noćenje u kampu u sobama, doručak i ručak drugog dana. U cenu nije uključeno: bakšiš za instruktora, voda, sokovi.

CIJENA IZLETA: 260,00 $

5.  DVODNEVNI SAFARI AVIONOM U NP MASAI MARA

Masai Mara se nalazi u jugozapadnoj Keniji, uz samu granicu sa Tanzanijom i zapravo predstavlja nastavak nacionalnog parka Serengeti. Dobio je naziv po reci Mara, koja protiče kroz ovu oblast, i po lokalnom plemenu Masaji, koje je naseljava. Prava je poslastica za ljubitelje afričkih životinja jer upravo ovde možete sresti veliku afričku petorku – lava, leoparda, slona, nosoroga i bivola. Tu su i ostale vrste afričkih životinja, kao i preko 570 vrsta ptica. Prvog dana rano ujutru krećemo iz hotela na aerodrom u Mombasi. Između 07:30h i 08:30h ujutru imamo let do rezervata. Tokom leta se divimo veličanstvenom pogledu na Kilimandžaro i njegovu okolinu. Nakon sletanja (10:30h ujutru) ulazimo u nacionalni park i odlazimo do smeštaja, a nakon toga počinje naša safari avantura po afričkoj savani. Nakon nekoliko sati safarija pravimo pauzu za ručak, potom nastavljamo sa safarijem ako to vremenski uslovi dozvoljavaju i na kraju odlazimo na večeru i noćenje u lodgeu. Sledećeg dana se rano budimo i nakon doručka ponovo krećemo sa avanturom. Uživamo u poslednjim trenucima boravka u prirodi i lagano se spremamo za naš let ka Mombasi (14:00h). Slećemo u na aerodrom u Mombasi u 16:30h i vozimo se do našeg hotela. U cenu uključeno: prevoz, ulaznica, safari, instruktor, ručak i večera u lokalnom restoranu prvog dana, noćenje u kampu u sobama, doručak drugog dana. U cenu nije uključeno: bakšiš za instruktora, voda, sokovi, užina pred ulazak u park.

CIJENA IZLETA: NA UPIT!

Šta je potrebno poneti na safari: garderobu pastelnih boja (NE: jarke i fluorescentne boje, crveno, crno, teget), duge nogavice i rukave protiv komaraca i za noć, udobna obuća, šešir i naočare za sunce, krema za sunčanje, marama kojom možete sprečiti udisanje prašine, sredstvo protiv komaraca, rezervna garderoba za presvlačenje, telefoni, punjači i eksterne baterije, lekove i sredstva za higijenu.

 

NAPOMENE:

 • Opisi i cijene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložni su promjenama.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može utjecati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

1. OPŠTI PODACI:

Glavni grad: Najrobi

Površina: 580.367 km²

Broj stanovnika: 44.354.000 (2013.)

Stanovništvo: 99% narodi afričkog porekla iz preko 50 plemena

Jezik: swahili i engleski

Vjeroispovijest: 65% hrišćani, 7% muslimani, ostatak pripadnici tradicionalnih religija

Lokalno vrijeme: UTC + 3

Nezavisnost: 12.decembar 1963.

Valuta: kenijski Šiling

2. VIZE:

Za ulazak na teritoriju Kenije državljanima Bosne i Hercegovine je potrebna viza. Viza se dobija online na http://evisa.go.ke ili u nadležnom konzulatu. Molimo nosioce pasoša Republike Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore i ostalih nacionalnosti da vizni režim za Keniju provjere u matičnoj ambasadi.

Sa sobom ponesite i kopiju pasoša (za svaki slučaj)

3. VREMENSKA ZONA je UTC+3, odnosno tokom zimskog računanja vremena razlika između BiH i Kenije je 2h, a tokom ljetnog računanja je 1h, jer Kenija ne prelazi na ljetno računanje vremena.

4. ZDRAVSTVENA SITUACIJA:

Voda nije za piće, koristi se isključivo flaširana i izbegava se led. Flaširana voda se koristi i za pranje zuba.

Za ulazak u Keniju je neophodno imati žuti karton (potvrdu o vakcinaciji protiv žute groznice).

Što se tiče lijekova protiv malarije, nije neophodno uzimati, već se o ovome konsultujte sa Vašim ljekarom. Važno je da znate da lijekovi ne štite 100% od malarije i mogu imati neželjena dejstva.

Od lijekova sa sobom ponijeti lijekove za redovnu terapiju ako je imate, probiotik, lijekove za snižavanje temperature, protiv bolova, odnosno lijekove koje generalno nosite sa sobom na putovanje. Ponesite obavezno i kremu za sunčanje i Autan.

Preporuka je da imate zdravstveno osiguranje. Zdravstveno osiguranje možete uzeti u agenciji do 5 dana pred put. Za cijenu osiguranja pozovite agenciju.

5. BEZBJEDNOST:

Kenija je bezbijedna destinacija, ali ukoliko se pridržavate određenih pravila. Ne preporučuje se kretanje po mraku i noću, jer se prije svega radi o siromašnim i nerazvijenim područjima i na mjestima gdje su velike gužve (lokalne pijace i sl.) treba voditi računa o džeparenju. Nije preporučljivo da se krećete sa skupocenim nakitom, takođe. Treba izbegavati odlaske u udaljena ruralna područja.

Izbjegavajte prodavce opojnih sredstava, svi opijati su zabranjeni i ilegalni.

Vodite računa kad fotografišete, jer ukoliko želite da uslikate nekoga, morate obavezno pitati.

6. KLIMA

Kenija važi za jednu od zemalja sa najboljom klimom na svijetu tokom cijele godine. Tokom dana temperatura je obično 25-30 °C, a kasno naveče i rano ujutru se spušta do 12-16 °C. U južnim i priobalnim dijelovima Kenije je mnogo toplije i u zavisnosti od godišnjeg doba vlažnost vazduha je veoma velika, a sunce je izuzetno jako jer se radi o područjima oko ekvatora. Temperatura može i pasti, tako da sa sobom obavezno ponestite odjeću dugih rukava i nogavica. Kišni period traje od marta do juna, ali se kiša može javiti i u bilo koje doba godine.

7. HRANA:

Ishrana se uglavnom sastoji od svježeg voća i povrća, kao i tradicionalnih supa i čorbi. Za ručak i večeru u Keniji se obično servira meso (piletina, jagnjetina, svinjetina ili govedina), ali i riba i vegeterijanska jela.

Ulična hrana se ne preporučuje (prije svega jer ovo nije područje sa tradicijom ulične hrane)

8. ODJEĆA:

Od odjeće je potrebna ljetna, laganija garderoba, ali obavezno ponesite sa sobom nešto dugih rukava i nogavica prije svega zbog aviona ali i mogućnosti da temperatura opadne.

Dugi rukavi i nogavice preporučuju se i kao zaštita od komaraca.

Za safari potrebna je odjeća mirnih boja (izbjegavajte tamne boje, crnu, tamno plavu, ali i fluorescentne boje), dugačkih nogavica i rukava jer temperatura može pasti i ispod 15C u nacionalnim parkovima, šešir, kačket, naočare za sunce i maramu kojom možete spriječiti udisanje prašine.

9. NOVAC:

Valuta koja je u opticaju je kenijski šiling - KES.

1eur = 113 KEN, 1$ = 100 KEN.

Preporuka je da sa sobom nosite dolare ali isključivo štampane 2006. godine i mlađe.

Korištenje međunarodnih platnih kartica (VISA i sl) u Keniji je prilično razvijeno, naročito u boljim hotelima, restoranima, samoposlugama i sl. O pojedinostima posavjetujte se sa Vašom bankom i obavezno prijavite odlazak u inostranstvo, kako Vam kartice ne bi bile blokirane.

U nekim slučajevima možete plaćati i u dolarima, ali spremite sitniji novac.

Na pijacama, prodavnicama suvenira i kod uličnih prodavaca uvijek se cjenkajte, jer je to običaj.

Osim cjenkanja običaj je skoro uvijek i svima ostavljati bakšiš.

10. STRUJA, INTERNET I KOMUNIKACIJA:

Naše mreže u većini slučajeva rade na teritoriji Kenije, odnosno u većim gradovima.

Svi smještaji imaju wi-fi.

Što se tiče električne energije, napon nije isti kao kod nas, ali su Vam potrebi adapteri za utičnice. Ulaz je kao za Veliku Britaniju (tri pljosnata konektora).

Adaptere na samoj destinaciji ne možete nabaviti.

11. SUVENIRI:

Za početak moramo napomenuti da je iznošenje živih životinja, kao i proizvoda od zaštićenih životinjskih vrsta (koža, korali, slonovača itd.) zabranjeno i može dovesti do zatvorske kazne.

Od suvenira preporučujemo: tradicionalnu odjeću i materijale, otirače i košare napravljene od autohtonih vlakana, predmete i skulpture od drveta, kenijsku kafu i čaj, tradicionalnu muziku, nakit, predmete vezane za Massai kulturu..

12. DRUGE NAPOMENE:

Ukoliko želite da rentate vozilo ili motor u Keniji potrebna vam je međunarodna vozačka dozvola ali i dozvola koju morate izvaditi u Najrobiju, u nadležnom ministarstvu.