Etiopija

Etiopija

Putovanje u Etiopiju + Uganda 2018!

11/17/21 dan - Lalibela, Mekele, Adis Abeba / Danikil depresija / Arba Minč, Omo dolina / Entebe, Bwind- 3300 KM  (uključena aviokarta, sve takse, hoteli, transferi)

Polazak: 05.10.2018. godine

Povratak u mama Afriku! Etiopija je zemlja nevjerovatne prirodne ljepote, mjesto gdje izvire rijeka Nil (Plavi Nil), u njoj su kulturne razlike ogromne. Neki dijelovi Etiopije su najneistraženiji i najnenaseljeniji na svijetu. 

Sjever Etiopije je poznat po pravoslavnim hrišćanima i njihovoj zanimljivoj prošlosti. Bogato kuturno naslijeđe, živopisni predjeli, ljubazni ljudi... Po mnogima, ljudi Etiopije se smatraju najljepšim na svijetu. Posjetit ćemo rituale pravoslavnih hrišćana u Lallibeli, kompleksu crkvi isklesanim u stijenama na sjeveru zemlje.

Na ovoj turi obići ćemo i Danikil depresiju, koja se nalazi na granici sa Eritrejom. Ako vremenski uslovi dozvole, spavat ćemo na obodu vulkana, iznad vrele lave, 150 m ispod nivoa mora, okruženi sumpornom pustinjom, kiselim jezerima i milionima zvijezda iznad nas, u sred Afrike, udaljeni dva dana vožnje od bilo kakve civilizacije.

Poslije vulkana, sumpornih jezera, pravoslavnih crkava i Adis Abebe, za kraj ostavljamo jednu od najvećih poslastica za prave avanturiste. Omo dolina, jug Etiopije na granici sa Kenijom. To je mjesto gdje žive plemena kao iz filmova, netaknuti civilizacijom. Videt ćemo ljude koji buše usne i stavljaju tanjire u njih, oblače se čudno i imaju čudne frizure. Ovo su posljednje godine, dok ih potpuno ne pretvore u turističku atrakciju, pa koristimo priliku da ih upoznamo dok su još uvijek autentični.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRAVEL BIH

ul. Branilaca Sarajeva, br. 20/2,

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +38733552552

                 +38733552550

                 +38761629558

Email:  info.junglebih@gmail.com

Radno vrijeme: Radnim danima 10:00-18:00h i subotom 11:00-14:00h

1. dan: Okupljanje grupe na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dva sata prije leta. Let iz Beograda za Lalibelu sa presijedanjima.

2. dan: Dolazak u Lalibelu (Lalibela) i transfer do smještaja. Slobodno vrijeme za odmor. Noćenje.

3. dan: Fakultativni obilazak Lalibele, malog grada koji je poznat po svojih 11 kamenih crkava, od kojih je svaka isklesana od jednog komada granita. Lalibela je mjesto koje će nas vratiti nazad kroz vrijeme jer je gradić tek od nedavno dobio struju, jako je malo asfaltiranih puteva, automobila i sve se odvija usporeno... Noćenje.

4. dan: Danas se ukrcavamo u lokalni autobus i putujemo do našeg narednog odredišta – Makelea (Makele). Transfer do smještaja i slobodno vrijeme. Noćenje.

5-6-7. dan: Danikil despresija – jedna od najnepristupačnijih regija na svijetu, a u isto vrijeme i jedan od najspektakularnijih i šarenolikih pejzaža na svijetu. Nekoliko dijelova pustinje leže na nivou od 100 metara ispod nivoa mora i predstavlja jednu od najnižih tačaka Afrike. Imat ćemo prilike da vidimo formacije utvrđene lave, bazene sumporne vode, stijene, kamenja i poneku zelenu oazu. Prespavat ćemo na obodu vulkana Erta Ale i posmatrati ključanje lave u njegovom grotlu. Jašemo kamile, obilazimo kratere, predijele nevjerovatnih sumpornih područja, različitih boja i posjetit ćemo rudnik gdje se tradicionalno iskopava so. Povratak u Makele. 3 noćenja.

8. dan:  Slobodno vrijeme za odmor u Makeleu. Noćenje.

9. dan: Transfer do aerodroma i let za prijestolnicu Etiopije – Adis Abebu. Dolazak u Adis Abebu (Addis Ababa) i transfer do smještaja. Krećemo u fakultativni obilazak – Nacionalni muzej gdje ćemo imati prilike da vidimo fosil Lusi – skeleton Australopitekusa pronađenog u Etiopiji, nakon toga obilazimo Etimološki muzej, Triniti katedralu, uživamo u pogledu na Entoto, najviši vrh iznad Adis Abebe koji ima visinu od 3200 metara. Nakon toga odlazimo na Merkato, najveću pijacu glavnog grada i probamo neobično voće i povrće. Noćenje.

10. dan: Slobodno vrijeme do polaska na aerodrom. Let za Beograd sa presijedanjem.

11. dan: Dolazak u Beograd. Kraj putovanja!

 

Opciono – posjeta Omo dolini:

10. dan: Slobodno vrijeme do polaska na aerodrom. Let za Arba Minč (Arba Minch), grad koji se nalazi u južnom dijelu zemlje, na visini od preko 1200 metara. Transfer do smještaja. Noćenje.

11-12-13-14. dan:  Tura po Omo dolini – posjećujemo Omorate i Dasenač plemena sa rijeke Omo, Turmi, plemena Dorze, Karo, Mursi, prisustvujemo lokalnim ceremonijama, običajima, marketima, ritualima preskakanja krava, tuči štapovima, spremamo lokalnu hranu, spavamo u lokalnim plemenima i komunicirati sa ovim divnim ljudima osmijehom, bez riječi. Nevjerovatno iskustvo u dijelu svijeta u kojem ne postoje autobusi, ne važe pravila užurbanog života 21. vijeka i sve funkcioniše kao u dalekoj prošlosti...  4 noćenja.

15. dan: Dolazak u Arba Minč. Noćenje.

16. dan: Transfer do aerodroma i let za Beograd sa presijedanjima.

17. dan: Dolazak u Beograd. Kraj putovanja!

 

Opciono – Uganda – poseta nacionalnom parku Bwindi:

16. dan: Transfer do aerodroma i let za Entebe sa presijedanjem. Dolazak u Entebe (Entebbe) i transfer do smještaja. Noćenje.

17-18. dan: Transfer od Entebea do Nacionalnog parka Bwindi. Posjeta gorilama. 2 noćenja.

19. dan: Transfer do Entebea. Noćenje.

20. dan: Transfer do aerodrome i let za Beograd sa presijedanjima.

21. dan: Dolazak u Beograd. Kraj putovanja!

Polazak: 05.10.2018. godine

U rijetkim slučajevima moguće je pomijeranje datuma (dan-dva) u odnosu na planirane polaske. Nakon potvrđivanja grupe, potvrđuje se i datum polaska i povratka.

 Termin ► 05.10.2018. 

Tura 11 dana 

Tura 17 dana  Tura 21 dan

 First minute cijena:

 3300 KM

 4580 KM 7100 KM

 Regularna cijena:

 3500 KM

 4780 KM 7300 KM

*First minute cijena važi za prijave do 05.07.2018. godine. Nakon tog datuma važi regularna cijena aranžmana.

Uslovi plaćanja:

Prilikom prijavljivanja plaća se 400 KM na dan uplate, nakon formiranja grupe plaća se još 1000 KM, a 400 € u dolarima se plaća inopartneru na samom putovanju (uključeno u navedenu cijenu aranžmana). Ostatak sume plaća se u agenciji, u konvertibilnim markama, a najkasnije 6 sedmica pred put. 

Prijavljivanje:

Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Aranžman za program od 11 dana obuhvata:

 • Aviokartu na relaciji Beograd – Lalibela, Makele – Adis Abeba, Adis Abeba - Beograd sa svim taksama
 • Noćenja u hostelima/hotelima/guesthouse-ima/šatorima u Danikil depresiji, prema planu i programu puta
 • Sve transfere prema planu i programu puta
 • Kompletnu organizaciju i usluge predstavnika agencije na destinaciji

 

Aranžman za program od 17 dana obuhvata:

 • Aviokartu na relaciji Beograd – Lalibela, Makele – Adis Abeba, Adis Abeba – Arba Minč, Arba Minč - Beograd sa svim taksama
 • Noćenja u hostelima/hotelima/guesthouse-ima/šatorima u Danikil depresiji i Omo dolini, prema planu i programu puta
 • Sve transfere prema planu i programu puta
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 

Aranžman za program od 21 dan obuhvata:

 • Aviokartu na relaciji Beograd – Lalibela, Makele – Adis Abeba, Adis Abeba – Arba Minč, Arba Minč – Entebe, Entebe - Beograd sa svim taksam
 • Noćenja u hostelima/hotelima/guesthouse-ima/šatorima u Danikil depresiji i Omo dolini I NP Bwindi, prema planu i programu puta
 • Taksu za posjetu gorilama u NP Bwindi
 • Sve transfere prema planu i programu puta
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 

Aranžman NE obuhvata:

 • Troškove vize za Etiopiju (85,00 eura)
 • Troškove vize za Ugandu (100,00 usd)
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu. 
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

 

Hostel je smještajni kapacitet namijenjen prije svega mladim ljudima, kao i svima onima kojima komfor nije na prvom mjestu. Sobe su dvokrevetne sa etažnim (spratnim) kupatilima. Usluga u hostelu je na bazi noćenja.

Etiopija je država u istočnoj Africi u regiji poznatoj kao Rog Afrike. Nema izlaza na more, a graniči na severu s Eritrejom, na zapadu sa Sudanom, na jugu s Kenijom, a na istoku sa Somalijom i Džibutijem.

Adis Abeba (Addis Ababa) je glavni grad Etiopije, čije ime u prevodu znači „novi cvijet“. Grad je osnovan 1886. godine, a danas je najveći grad Etiopije sa skoro 3 miliona stanovnika. Grad se prostire na nadmorskoj visini od 2500 metara i predstavlja polazište mnogobrojnim turistima za istraživanje kulture i prirode ove zemlje.