Individualni aranžmani - bračna putovanja

cijena od
3.000
BAM ,00
trajanje
7 dana
Prijavi se Upit
Upit

Putovanje, grupno, individualno-bračno ili kako god želite da ga zovete, samo po sebi nije romantično, ukoliko ga sami ne učinite posebnim. Nešto romantike se dogodi i samo od sebe, u trenutku, ali mi vam savjetujemo da unaprijed razmislite i sa sobom ponesete ''romantične dodatke'': mirišljavu svijeću, muziku koja za vas ima posebno značenje, novu zavodničku haljinicu ili šorc koju/koji još nije vidio/vidjela, mali poklon za posebnu prigodu ili nešto što smatrate da će zauvijek ostati zapamćeno s njene/njegove strane.

Nabavite dnevnik vjenčanja ili posebnu bilježnicu u koju ćete zabilježiti posebne trenutke, nalijepiti školjku koju ste zajedno našli na plaži ili cvjetić koji vam je darovao/darovala...

Ako nemate hrabrosti, ideje ili vremena za organizaciju, planiranje ili jednostavno to ne želite da radite, pozovite nas i zajedo ćemo napraviti iznenađenje. Romantičnu večeru, baklje u sobi ili na plaži, lampione na noćnom nebu, masažu za dvoje ili nešto treće. Sve ćemo učiniti da vaš odmor bude nezaboravan i da se ponovo poželite vratiti na to mjesto. 

Ne planirajte previše unaprijed. Na prvom mjestu si osigurajte vrijeme za sebe. Izlete i razgledavanja znamenitosti rezervirajte na licu mjesta, kad budete točno znali što vam paše.

Naša ponuda je široka i nemoguće je predstaviti sve hotele iz naše ponude. Zato smo za vas, a s obzirom na naša iskustva i dojmove, te na osnovu povratnih informacija naših klijenata, pripremili izbor posebnih hotela u državama: Maldivi, Dubai, Sejšeli, Bali, Tajland, Zanzibar, SAD, Meksiko, Dominikana, Mauricijus, Brazil, Francuska Polinezija, Turska, Egipat... 

Krenite sa nama u avanturu života, sigurno nećete zažaliti...


Ruta
Sarajevo
Male
Bali
Zanzibar
Dubai
Istanbul

Prijevoz
Avion
Smještaj
Hotel
Organizator
Jungle Travel d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Vrste putovanja
Akcije , Individualni aranžmani - bračna putovanja
Destinacije
Bali, Brazil, Dominikanska Republika, Kuba, Maldivi, Malezija, Meksiko, Sejšeli, Tajland, Turska, Zanzibar
Kod putovanja
TZ32
Zahtjevnost
Pogodno za djecu
Da
Veličina grupe
Min 2 , Max 2 ,

Plan i program

Datum polaska i broj noćenja/dana određujete sami, a mi smo tu da vaše želje sprovedemo u djelo. 

Cijena aranžmana zavisi od nekoliko ključnih faktora: destinacije, prevoza do destinacije, tipa smještaja, broja noćenja/dana i usluge u smještaju.

Ne planirajte previše detalja unaprijed, ostavite nešto i da iznenadite sami sebe.

Na prvom mjestu osigurajte vrijeme za sebe! 

Izlete i razgledanje znamenitosti rezerviršite na licu mjesta, kad budete tačno znali šta taj dan želite da radite.

Pišite nam, pozovite nas ili dođite do nas, a onda ćemo uz zajedničke prijedloge i konsultacije donijeti za vas najbolju odluku gdje, kada i kako putovati na vaše putovanje iz snova! 

Kreirajmo zajedno vaše idealno bračno/individualno putovanje i putujte sa osmijehom! 

Prevoz

 • Aviokarta sa svim taksama u ekonomskoj klasi sa uključenim čekiranim i ručnim prtljagom

Smještaj

Hotel 4*/5* 7 noći

Mjesto

 • Sarajevo
 • Male
 • Bali
 • Zanzibar
 • Dubai
 • Istanbul

Polasci i cijene

Trenutno nema polazaka za ovo putovanje.

Šta je uključeno

Smještaj

Hotel 4/5 7 noći

Prevoz

 • Aviokarta sa svim taksama u ekonomskoj klasi sa uključenim čekiranim i ručnim prtljagom

Ostalo

 • Kompletnu organizaciju putovanja
 • Transfere na destinaciji

Nije uključeno u cijenu

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno historijske spomenike
 • Bakšiš za lokalne vodiče, vozače i rendžere

Smještaj

Hotel 4*/5* /

Hotel 4/5 (prema lokalnoj kategorizaciji) je smještajni objekat koji raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Sobe posjeduju T/WC, klimu, frižider, sef. Hotel birate sami! 

Korisne informacije

Ovdje ćete naći korisne informacije o destinaciji, kao i neke savjete za ovo putovanje.

Važne napomene

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove napomene. Smatramo vrlo važnim da naši putnici budu dobro informirani, što omogućuje manje nesporazuma tijekom putovanja te ugodno iskustvo.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL d.o.o Sarajevo sa licencom 07-02-22-9594/19.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik provjeri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu uslijed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPĆIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.