Bodrum – Krstarenje guletima

cijena od
1.700
BAM ,00
sada od
1.580
BAM ,00
trajanje
9 dana
Prijavi se Upit
Upit


Upoznajmo potpuno novo lice Turske!

Krenite sa nama na krstarenje guletima na koje se kreće iz Bodruma. Budite se svakog jutra u drugom zalivu, neka jutarnje kupanje u moru postane Vaša rutina na ovom putovanju.

Zajedno ćemo obići skrivena mjesta, uvale, vizantijska nalazišta, plaže i uživati u druženju na palubi!


Ruta
Beograd
Istanbul
Bodrum
Istanbul
Beograd

Prijevoz
Avion, Lokalni transfer
Smještaj
Hotel, Gulet
Organizator
Jungle Travel d.o.o. Beograd, Srbija
Destinacije
Evropa, Turska
Vrste putovanja
Ljetovanja
Kod putovanja
TR15
Zahtjevnost
Pogodno za djecu
Ne
Veličina grupe
Min 10 , Max 20 ,

Plan i program

Plan putovanja vrijedi za polaske

Okupljanje grupe na aerodromu „Nikola Tesla“ dva sata prije leta. Let iz Beograda u 20:20h sa presijedanjem u Istanbulu. Dolazak u Istanbul u 23:10h po lokalnom vremenu. Konekcija na let. 

Prevoz

 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Beograd–Istanbul, u ekonomskoj klasi sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga

Mjesto

 • Beograd
 • Istanbul

Let za Bodrum u 02:00h. Dolazak u Bodrum u 03:25h. Transfer do smeštaja. Slobodno vrijeme za kupanje u bistroj, tirkiznoj vodi i odmaranje na nekoj od najljepših plaža Bodruma. Upoznavanje sa prirodnim i kulturnim ljepotama ove kosmopolitske regije. Uživanje u mirisima i ukusima ovog primorskog mjesta. Ukrcavanje na gulet u 15:30 h iz luke u Bodrumu. Uživanje na brodu. Večera

Prevoz

 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Istanbul-Bodrum, u ekonomskoj klasi sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga
 • Transfer od aerodroma do smještaja

Smještaj

Hotel 1 noć

Mjesto

 • Bodrum

Hrana

 • Večera × 1

Doručak na palubi i upoznavanje sa itinererom krstarenja. Krstarimo do ostrva Orak gdje imamo priliku da se kupamo u tirkiznom moru, nakon čega imamo pauzu za ručak. Nastavljamo krstarenje do „Sedam ostrva” gdje ćemo vidjeti prizor od mnogo malih koralnih grebena, okruženih borovim šumama u kojim ćemo imati i opciju šetnje. Predveče dolazimo do Kufre zaliva, gdje nam služe večeru na brodu. 

Mjesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Jutarnje plivanje u moru nam postaje rutina. Krstarimo do Tuzla zaliva, upoznajemo novi dio sa prozirnom vodom i uživamo u prirodi koja nas okružuje. Ručamo u Longoz zalivu, novo mjesto nalik raju, okružen borovim šumama, koje dominiraju ovim područjem. Usidravamo se, večera

Smještaj

Gulet 1 noć

Mjesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Krstarimo do ostrva Kleopatra, vrijeme za kupanje na plaži sa sitnim bijelim pijeskom. Mogućnost posjete muzeja na otvorenom sa vizantijskim ruševinama i amfiteatrom. Ručak. Krstarimo do Okuk zaliva gdje se usidravamo za večeru. 

Smještaj

Gulet 1 noć

Mjesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Mogućnost odlaska na dnevni izlet do plaže Kornjača. Ručak. Nakon slobodnog vrijemena na brodu, usidravamo se u Ayinda zalivu za večeru

Smještaj

Gulet 1 noć

Mjesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Krstarimo do Cokertme, malog, slikovitog, ribarskog gradića. Slobodno vrijeme za razgledanje i šetnju. Ručak. Nastavljamo krstarenje do Kisebuku zaliva. Usidravamo se, večera. 

Smještaj

Gulet 1 noć

Mjesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Krstarimo do Pabucburnu gdje ostajemo do ručka. Opcija razgledanja turskog sela, za one koji žele da iskuse lokalni život. Nastavljamo krstarenje do Bodruma, usidravamo se u luku, uživanje u posljednjoj večeri na brodu. 

Smještaj

Gulet 1 noć

Mjesto

 • Bodrum

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1
 • Ručak × 1
 • Večera × 1

Doručak. Napuštanje broda do 10:30h. Transfer do aerodroma. Let iz Bodruma u 16:00h sa presijedanjem u Istanbulu. Dolazak u Istanbul u 17:25h po lokalnom vremenu. Konekcija na let. Let za Beograd u 18:45h. Dolazak u Beograd u 19:30h. Kraj putovanja.

Prevoz

 • Transfer od smještaja do aerodroma
 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Bodrum–Istanbul, u ekonomskoj klasi sa presijedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga
 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Istanbul–Beograd, u ekonomskoj klasi sa presijedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga

Mjesto

 • Bodrum
 • Istanbul
 • Beograd

Hrana

 • Kontinentalni doručak × 1

Polasci i cijene

Trenutno nema polazaka za ovo putovanje.

Šta je uključeno

Smještaj

Hotel Primjer 1 noć
Gulet Primjer 5 noći

Prevoz

 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Beograd–Istanbul, u ekonomskoj klasi sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga
 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Istanbul-Bodrum, u ekonomskoj klasi sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga
 • Transfer od aerodroma do smještaja
 • Transfer od smještaja do aerodroma
 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Bodrum–Istanbul, u ekonomskoj klasi sa presijedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga
 • Aviokartu sa svim taksama na relaciji Istanbul–Beograd, u ekonomskoj klasi sa presijedanjem sa 30 kg čekiranog, 8 kg ručnog čekiranog prtljaga

Hrana

6 × Večera, 7 × Kontinentalni doručak, 6 × Ručak, 1 × Večera

Nije uključeno u cijenu

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Polica osiguranja od otkaza putovanja (može se uzeti u agenciji prilikom prijave)
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno historijske spomenike

Smještaj

Hotel

Ovo je primjer smještaja koji možete očekivati. Stvaran smještaj može biti drugačiji, ali sličan u onome što nudi.

Hotel 3* je smještajni objekat koji raspolaže dvokrevetnim sobama. Sve sobe su klimatizovane i posjeduju T/WC. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. Imena hotela biće potvrđena po formiranju grupe, a najkasnije 2 sedmice pred put.  

Gulet

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju
Ovo je primjer smještaja koji možete očekivati. Stvaran smještaj može biti drugačiji, ali sličan u onome što nudi.

Gulet  je udobna drvena jahta koja za plovidbu koristi snagu motora i vjetra.

Prijevoz

Avion

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju

Putnički avion (linijski putnički avion ili komercijalni transportni avion) veliki je avion prvenstveno namijenjen komercijalnom prevozu putnika i tereta.

Lokalni transfer

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju

Kombi prevoz je prevozno sredstvo za manje grupe putnika, najčešće do 15 ljudi.

Korisne informacije

Ovdje ćete naći korisne informacije o destinaciji, kao i neke savjete za ovo putovanje.

Važne napomene

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove napomene. Smatramo vrlo važnim da naši putnici budu dobro informirani, što omogućuje manje nesporazuma tijekom putovanja te ugodno iskustvo.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.