Azurna obala

cijena od
420
BAM ,00
sada od
380
BAM ,00
trajanje
6 dana
Prijavi se Upit
Upit

Proljeće na Azurnoj obali i egzotičnom Monte Carlu! Luka prepuna jahti, staza formule 1, Trg kazina,  uživanje u nezvaničnoj prijestolnici Nici... Fakultativni izlet u Marseille, jedan od najvećih francuskih gradova i drugu po veličini luku u Europi i mondenska mjesta San Remo i Menton. Prelijepi dani na Francuskoj rivijeri po  najpovoljnijoj cijeni! 


Ruta
Beograd
Nica
Beograd

Prijevoz
Autobus
Smještaj
Hotel
Organizator
Jungle Travel d.o.o. Beograd, Srbija
Destinacije
Francuska
Vrste putovanja
Gradovi Evrope
Kod putovanja
FR10
Zahtjevnost
Pogodno za djecu
Ne

Plan i program

Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja historije Jugoslavije (Kuća cvijeća) u 12h (podne). Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na svakih 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice. 

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Beograda do Nice

Mjesto

 • Beograd

Dolazak u Nicu u prijepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: Englesko šetalište (Promenade des Anglais), Trg Masena (place Massena), Fontana sunca (Fontaine du Soleil), Stari grad, katedrala (Cathedrale Sainte-Reparate), cvjetna pijaca „Cours Saleya",vidikovac ispod Kule Belanda (Tour Bellanda). Slobodno vrijeme. Polazak za mjesto Villeneuve Loubet, udaljeno 15km od centra Nice. Smještaj u hotel. Nakon odmora, u večernim časovima krećemo u Kneževinu Monako, odnosno grad Monte Carlo koji predstavlja sinonim luksuza. Povratak u Villenueve  Lubet. 

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Nice do Villeneuve-Loubet
 • Villeneuve Loubet do Monte Carla
 • Monte Carla do Villeneuve Loubet

Smještaj

Hotel F1 Nice Villeneuve Loubet 1 noć

Mjesto

 • Nica

Doručak. Fakultativni izlet u San Remo i Menton. Obilazak San Rema: San Siro katedrala na istoimenom trgu, glavno šetalište Corso Matteotti, Corso Augusti Mombello, tvrđava Forte Santa Tecla, šetalište uz more Corso Trento e Trieste. Slobodno vrijeme za uživanje u modenskom mjestu u kome se održava najpoznatiji italijanski muzički festival još od 1951.godine. Nastavljamo put do Mentona. Fakultativni obilazak grada: Bazilika Svetog Arhanđela Mihaila (Basilique Saint-Michel-Archange), šetalište uz more Anna Chromy-Ulysses, park Bioves. Slobodno vrijeme. Povratak u Villenueve  Lubet. 

Smještaj

Hotel F1 Nice Villeneuve Loubet 1 noć

Hrana

 • Doručak (buffet) × 1

Fakultativni izleti

Doručak. Fakultativni izlet u Marseille,jedan od najvećih francuskih gradova i drugu po veličini luku u Europi. Od Stare luke do kvarta Réformésu proteže se Canebière, ulica koja predstavlja “srce” grada i u kojoj je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar Karađorđević. Šetamo pored Opere iz 18. vijeka i crkve Notre Dame de la Garde koja je okružena olupinama čamaca. Slobodno vrijeme u Marseille-u. Slobodno vrijeme. Povratak u Villenueve  Lubet. 

Smještaj

Hotel F1 Nice Villeneuve Loubet 1 noć

Hrana

 • Doručak (buffet) × 1

Fakultativni izleti

Doručak. Pakovanje stvari I napuštanje hotela. Polazak za Nicu. Dolazak u Nicu gdje pravimo desetočasovnu tehničku pauzu. Slobodno vrijeme za uživanje u jednom od najljepših gradova Francuske. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju I Hrvatsku sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti, kao i radi odmora putnika na svakih 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice. 

Prevoz

 • Autobuski prevoz od Nice do Beograda

Mjesto

 • Nica

Hrana

 • Doručak (buffet) × 1

Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima. 

Mjesto

 • Beograd
Za više informacija o polasku poput cijena, popusta, uslova plaćanja, molimo Vas kliknite na polje s polaskom ispod
Učitavanje…

Uslovi plaćanja: Prilikom prijave plaća se 100 KM. Ostatak se plaća najkasnije do mjesec dana pred put.

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. 

Šta je uključeno


Prevoz

 • Autobuski prevoz od Beograda do Nice
 • Autobuski prevoz od Nice do Villeneuve-Loubet
 • Villeneuve Loubet do Monte Carla
 • Monte Carla do Villeneuve Loubet
 • Autobuski prevoz od Nice do Beograda

Hrana

3 × Doručak (buffet)

Nije uključeno u cijenu

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno historijske spomenike

Fakultativni izleti

Napomena! Termini i cijene fakultativnih izleta su informativni i promjenjivi i ovise o slobodnim terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnostima.

San Remo i Menton

Cijena: 25,00 EUR

San Remi je mjesto najpoznatije po italijanskom muzičkom festivalu iz 1951.godine. Najveće znamenitosti grada su: San Siro katedrala na istoimenom trgu, glavno šetalište Corso Matteotti, Corso Augusti Mombello, tvrđava Forte Santa Tecla, šetalište uz more Corso Trento e Trieste. Sanremo je grad cvijeća, luksuzna turistička destinacija pogodna za šoping i uživanje pored mora. Menton je grad pun parkova i bašti, palmi, limuna i naradži. Najveće znamenitosi grada su: Bazilika Svetog Arhanđela Mihaila (Basilique Saint-Michel-Archange), šetalište uz more Anna Chromy-Ulysses, park Bioves. 

Marseille

Cijena: 35,00 EUR

Marsej, jedan od najvećih francuskih gradova i druga po veličini luka u Europi. Od Stare luke do kvarta Réformésu proteže se Canebière, ulica koja predstavlja “srce” grada i u kojoj je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar Karađorđević. Obilazimo i Operu iz XVIII vijeka i crkvu Notre Dame de la Garde okruženu olupinama čamaca. Čut ćete priču o čuvenom grofu Monte Kristu, junaku  Aleksandra Dime. On je bio zatočen na Ile d'If, jednom od ostrva arhipelaga nedaleko od Marseja. Marsej je kombinacija bogatog i jedinstvenog nasljeđa i jako dinamičnih kulturnih aktivnosti, a uz sve to grad je smješten na izuzetno povoljnom mjestu, u zalivu s mnogo prelijepih uvala. Grad se može pohvaliti i brojnim muzejima – 22, kao i pozorištima, koncertnim dvoranama i operom iz 18. vijeka. Nezaobilazno u Marseju je svakako specijalitet pod nazivom Bouillabaisse – jedinstveni riblji specijalitet na Mediteranu!

Smještaj

Hotel F1 Nice Villeneuve Loubet

Kliknite na sliku da biste otvorili galeriju

Hotel F1 Nice Villeneuve Loubetje badžet hotel koji se nalazi 300m od plaže u mjestu Villeneuve Loubet, odnosno 15km od centra Nice. Pored hotela nazai se market. Sobe su 1/2  (bračni krevet/double bed) sa kupatilom. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Web stranica https://www.accorhotels.com/gb/hotel-2494-formule-1-hotelf1-nice-villeneuve-loubet-renove/index.shtml

Adresa Allée Nolis Le Logis du Bonneau 06270 VILLENEUVE LOUBET FRANCE

Prijevoz

Autobus

Autobus je prevozno sredstvo namijenjeno prevozu grupa između 48 i 68 ljudi.

Korisne informacije

Ovdje ćete naći korisne informacije o destinaciji, kao i neke savjete za ovo putovanje.

Važne napomene

Molimo Vas pročitajte pažljivo ove napomene. Smatramo vrlo važnim da naši putnici budu dobro informirani, što omogućuje manje nesporazuma tijekom putovanja te ugodno iskustvo.

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu usljed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provjere tačno vrijeme i mjesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine aviokarata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usljed promjena aviokonekcija od strane aviokompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od aviokompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promijeni dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbijedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj/drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa UTABIH standardom.

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smještajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost usljed sankcionisanja od strane osoblja smještajnog objekta.
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smještaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni dio putovanja.
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavijesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtjevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne posjeduju nove biometrijske pasoše BiH dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbijede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlaštena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.