Zanimljivosti o Strasbourgu

Riječ Strasbourg je njemačkog porijekla i znači "grad na raskršću"

Grad je sjedište Evropskog parlamenta, Savjeta Evrope i Suda za ljudska prava

Smješten je na bivšoj granici Francuske i Njemačke u dolini rijeke Rajne. Granica u fizičkom obliku više ne postoji pa mnogi Njemci rade u Strazburu, kao i Francuzi u Njemačkoj. Dugo je grad most između dvije kulture

Strazbur je druga luka po veličini na rijeci Rajni

Za katedralu Notrdam francuski pjesnik Paul Clode je rekao da je "anđeo koji lebdi iznad grada", dok ju je Viktor Hugo nazivao "gorostasno divno čudo", katedrala je za njega bila veličanstveni spoj "gigantizma i tananosti"

Katedrala sa visinom od 144 metra bila je najveća zgrada na svijetu od 1625. do 1847. godine, dok je danas na petom mjestu

Nakon izgradnje katedrale i završetka prvog tornja ponestalo je novca za drugi, pa je samo jedan toranj danas prepoznatljivo obilježje katedrale

Boja ružičastog pješčanika katedrale mijenja se kako prolazi dan, ali i u zavisnosti od boje neba. Unutra su prozori iz 12, 13. i 14. vijeka, kao i astronomski sat iz renesanse sa mehanizmom iz 1842. godine. Zvijezda na vrhu katedrale završena je 1439. godine i visoka je 142 metra

Grande Île – "veliko ostrvo", prvi je centar grada na svijetu stavljen pod zaštitu UNESCO-a

Mala Francuska je najslikovitiji dio starog Strazbura u kojem su nekada ribari, proizvođači brašna i kožari živjeli i radili u kućicama sagrađenim iznad vode. Ove simpatične šarene građevine od drveta nastale su u 16. i 17. vijeku, a njihovi kosi krovovi nekada su pokrivali štale u kojima su zanatlije sušile kožu

Jardin des Deux Rives je park koji povezuje dvije strane rijeke Rajne, francusku i njemačku, gdje se mogu sresti rode, simbol grada i cijele regije

Brojni značajni ljudi živjeli su i radili u Strazburu i ostavili trag u istoriji i kulturi grada. Lista slavnih ličnosti je duga, od Johana Gutenberga, tvorca metalnih pokretnih slova, slavnog francuskog ilustratora Pola Gustava Doréa, najvećeg umjetnika pantomime dvadesetog vijeka Marsela Marsea, pa sve do danas najslavnijeg - planetarno poznatog trenera fudbalskog kluba Arsenala Arsena Vengera

Centar Strazbura ogledalo je njegove prošlosti: gotika, srednjoevropska renesansa prisutna je na njegovim pročeljima. Na svakom koraku vidljivo je kako je Strazbur duboko prožet njemačkom kulturom

Strazbur je grad lijepih i pametnih. Od 270.000 stanovnika na užem području grada (700.000 s širim područjem) njih 48.000 su studenti. U stvarnom životu to znači kako je riječ o izuzetno živahnom gradu.

1518. godine stanovnike je obuzela čudna manija plesanja. Njih gotovo pet stotina bez ikakvog povoda započelo je bjesomučno plesati u središtu grada. Sve je započelo kad je jedna žena, gospođa Trofea, započela bez ikakvog povoda plesati na ulici. Uskoro su joj se pridružili i drugi. Plesali su bez prestanka sedmicama sve do smrti. Neki su umrli od srčanih udara, a neki od totalne iscrpljenosti. U to je doba srednjevijekovnom Evropom haralo mnoštvo bolesti od kuge pa do sifilisa koji je, kao nova bolest, stigao s Kolumbovim mornarima iz Amerike. Razni oblici masovne histerije bilo na vjerskoj ili nekoj drugoj osnovi bili su stoga uobičajena pojava

Najstariji i najpoznatiji božićni sajam u Francuskoj je u Strazburu, pod nazivom "Marché de Noël", koji se u blizini gradske katedrale održava još od 1570. godine.

U Strazburu je nastao protestantizam

Emilija Ćirić